Press

Pressmeddelande | 2019-10-01

Få är beredda att göra uppoffringar för att bo mer klimatsmart

Vi blir allt mer klimatmedvetna. Men när det kommer till vårt boende har många fortfarande en relativt snäv bild av vad det innebär att leva hållbart eller har inte tillräcklig information och kunskap om vad det är och hur man gör. Att sopsortera och släcka lampor är något svenska folket är bra på. Samtidigt är få beredda att göra uppoffringar för att bo mer klimatsmart. Det visar SBAB:s rapport Komma Hem som bland annat beskriver hur svenska folket känner och tänker kring sitt hem.

När vi frågade svenska folket hur de lever hållbart i sin bostad hamnade sopsortering, att släcka lampor i rum man inte befinner sig i och lägre temperatur inomhus i topp. Men vad krävs för att vi ska leva än mer klimatsmart i våra hem? Några stora klimatbovar är uppvärmning, varmvatten och el till bland annat kylskåp, frys och belysning. I undersökningen uppger 23 procent att de använder miljömärkta elprodukter. Den siffran borde kunna höjas avsevärt. När vi frågade svenska folket om de kan tänka sig att göra något mer för att leva hållbart i sin bostad samt ge exempel på det svarade 29 procent att de kan tänka sig det. Det som tydligast framträdde var att solceller och solpaneler är något man kan tänka sig installera för att leva mer hållbart. Samtidigt svarade hela 54 procent att de faktiskt inte vet.

- Vi svenskar är klimatmedvetna men kunskapen om hur vi kan leva än mer hållbart och klimatsmart i våra hem verkar låg. Det speglas också i svarssiffran 54 procent. Jag tror många inte vet hur de ska göra, och heller inte vad de ska göra för att bidra mer. Här finns uppenbart ett stort informations- och kunskapsbehov. Det är ett gemensamt ansvar för oss alla som jobbar i bostadssektorn att visa på vilka insatser som behövs för att vi ska bli ännu bättre på att leva hållbart i våra bostäder. Vi försöker bidra på de sätt vi kan för att minska energiförbrukningen i hemmen. Därför har SBAB som första bank i Sverige ett Grönt Bolån som är grönt hela vägen - från upplåning till utlåning. Det innebär att vi har slutit ett kretslopp genom att vi lånar pengar via så kallade gröna obligationer som vi sedan öronmärker för att enbart finansiera vårt Gröna Bolån. Med det Gröna bolånet får man rabatt på sitt bolån om man bor i en bostad med energiklass A,B eller C, säger Axel Wallin, t.f. Hållbarhetschef på SBAB.


Gör det billigare att göra hållbara val

I undersökningen ställdes även frågan om man kan tänka sig att betala mer, eller bo mindre, för att leva mer klimatsmart. Knappt en fjärdedel svarade att de kan tänka sig att betala mer för en bostad som är miljö-/klimatmässigt hållbar, medan tre av tio kan tänka sig att bo mindre för miljöns skull. Därför var det inte särskilt förvånande att det vanligaste svaret på frågan om vad som kan få folk att leva mer miljö-/klimatmässigt hållbart i sina bostäder var ”att göra det billigare att göra hållbara val”.

- Vi är inte är beredda att betala mer för att bo klimatsmart, det är förståeligt med tanke på de höga bostadspriser som redan råder. Något fler är ändå villiga att offra boytan för att bo mer klimatsmart, men det är fortfarande ganska få. Vi är uppenbarligen rädda om våra kvadratmeter och våra stora ytor. Samtidigt säger drygt en av fem i vår undersökning att det i framtiden kommer bli mer status att bo klimatsmart än lyxigt. Kanske är vår strävan efter status det som till slut får fler att tänka sig att leva mer hållbart framöver. Men man behöver hjälp och vägledning för att klara det, avslutar Axel Wallin.

 

Kort ur undersökningen

  • 81 procent lever hållbart i sin bostad genom att sopsortera, släcka lampor när de inte är i rummet ( 67 procent) samt har lägre temperatur inomhus (32 procent).
  • 70-80-åringar är bäst på att sopsortera (92 procent), att jämföra med 30-39-åringarna (73 procent).
  • 25 procent kan tänka sig att göra mer för att leva hållbart i sin bostad, medan 54 procent uppger att de inte vet.
  • 23 procent kan tänka sig att betala mer för en bostad som är klimat-/miljömässigt hållbar.
  • Landets 20-29-åringar är villiga att betala mer för en bostad som är klimat-/miljömässigt hållbar (40 procent) att jämföra med 50-59-åringarna (21 procent).
  • 30 procent kan tänka sig att bo mindre än de gör idag, för miljöns skull.
  • 54 procent uppger att det bästa sättet att få folk att leva mera klimat-/miljömässigt hållbart i sina bostäder är genom att göra det billigare att göra hållbara val, 23 procent menar att det räcker att göra det enklare att göra hållbara val och 10 procent tror att det krävs ändrade lagar och regler.


Några tips och råd kring vad du kan göra för att leva mer hållbart och klimatsmart i din bostad

1. Välj miljömärkt el från vind, sol, vatten, miljömärkt fjärrvärme och geotermisk energi, som bergvärme.

2. Fyll både både disk- och tvättmaskinen ordenligt och diska och tvätta på tider när inte andra gör det

3. Sänk inomhustemperaturen med en grad.

4. Byt ut dina gamla ljuskällor till energieffektiva LED-lampor.

5. Se till att det är tätt kring fönster och dörrar så att värme hålls kvar inomhus.

6. Tilläggsisolera och byt fönster.

7. Installera solceller, det är en stor men lönsam investering på sikt.

8. Installera värmepump, den sänker den totala energiförbrukningen.


Om Komma hem-rapporten

Rapporten är uppdelad i två huvudområden: Hemmet & Bostadsområdet och Bostadsmarknaden. I Hemmet & Bostadsområdet undersöker vi hur människor känner och tänker kring sitt hem, till exempel vad som skapar hemkänsla och vad som får oss att må bra i hemmet och närområdet. I Bostadsmarknaden lyfter vi blicken och belyser nutida utmaningar och identifierar möjligheter för att skapa en mer hållbar bostadsmarknad. Rapporten genomfördes under vintern 2018/2019 och utgjordes av djupintervjuer med hushåll runtom i Sverige, en digital enkät bland 1500 svenskar, samt expertintervjuer. Läs rapporten här.


För mer information, vänligen kontakta:

Axel Wallin, t.f. Hållbarhetschef, 070-216 02 30, axel.wallin@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se