Press

Pressmeddelande | 2019-09-30

6 av 10 har räknat på en höjd ränta

SBAB har via TNS Sifo tagit reda på hur många som har räknat på en högre ränta och vilka som gjort en budget för sin privatekonomi. 60 procent av svenska folket svarar att de har räknat på vad en höjd boränta skulle innebära för dem och 45 procent att de har gjort en budget. Samma typ av frågor ställdes hösten 2017. Då hade 61 procent räknat på en högre boränta och 48 procent gjort en budget.

Hösten 2017 var de allra flesta bedömare eniga om att boräntorna inte skulle sänkas mer. Vi har sannolikt sett botten för boräntorna lät några av kommentarerna.

- Det är glädjande att vår undersökning visar att 6 av 10 räknar på vad en höjd ränta skulle innebära för dem. Samma andel som för två år sedan då diskussionerna om att räntorna bottnat och var på väg upp var mycket mer vanliga. Att ha koll på hur en räntehöjning slår mot den egna ekonomin gör en mindre stressad och ger större beredskap inför den dag när räntorna höjs, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Unga bäst i klassen

Undersökningen visar vidare att det är de yngre på bostadsmarknaden som är bäst i klassen när det gäller att räkna på en högre ränta. 69 procent i åldern 20 till 34 år har räknat på vad en höjd ränta skulle innebära för dem. Därefter avtar det med åldern.

- Många unga på bostadsmarknaden har en mer känslig ekonomisk situation, de har köpt nyligen och priserna på bostäder har stigit under flera år. De är i början av sitt yrkesliv och en del bildar familj, vilket påverkar ekonomin. Att få livet att gå ihop kräver planering, därför är det inte förvånande att fler unga räknat på ett höjt ränteläge. I andra änden har vi de äldre som amorterat ned sin skuld och som ägt sin bostad längre. De är inte alls lika benägna att räkna på ett höjt ränteläge. Jag tycker att alla borde räkna, för att veta sin egen smärtgräns, oavsett var man är i livet, säger Claudia Wörmann.

 

Budget

I 54 procent av hushållen har det inte gjorts en budget. 45 procent har gjort en budget och en procent vet inte om det gjorts.

- Jag reagerar över att så pass många inte har gjort en hushållsbudget. Man kan göra detaljerade uträkningar i avancerade program men för de som aldrig gjort en budget kan det kännas både svårt, tråkigt och nästan oöverstigligt. Mitt medskick till de som aldrig gjort en budget är att det inte behöver vara så komplicerat. Gå igenom vad som kommer in och vad som går ut en eller ett par månader, det är en bra början, säger Claudia Wörmann.

Om undersökningen

SBAB har via TNS Sifo ställt frågor till människor med bolån. Frågorna ingår i en större undersökning: Bostadsköpet och tryggheten. 1 768 personer, mellan 20 och 80 år jämnt spridda över hela landet, besvarade undersökningen 2019, och 1 127 personer besvarade undersökningen 2017.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 070 - 990 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072 - 451 79 37, erik.wennergren@sbab.se