Press

Pressmeddelande | 2019-09-25

Budgivning och att förhandla om räntan mest stressande

SBAB har via TNS Sifo tagit reda hur man väljer bindningstid. Det är allra vanligast att jämföra räntor med varandra innan beslut fattas. 56 procent svarar att jämförelsen påverkar deras val. 33 procent gör egna efterforskningar och undersöker hur experternas prognoser ser ut. 28 procent baserar sitt beslut på Riksbankens prognos, precis lika många gör ingen egen analys, utan tar det erbjudande som är billigast. Hur släkt och vänner väljer att göra har minst påverkan på det egna beslutet.

- Idag kan man enkelt göra egna jämförelser på nätet, vilket verkligen slagit igenom i beteendet för hur människor väljer bindningstid på sina bostadslån. Det är bra att tänka på sin egen situation utan att jämföra med hur andra gör. Alla har olika inkomster, skulder och livssituation vilket gör det mycket svårt att generalisera när det kommer till bindningstid, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Frågorna ingår i den större undersökningen Bostadsköpet och tryggheten som senast genomfördes hösten 2017. I de frågor som rör vad som stressar inför ett bostadsköp så är stressen vid val av bindningstid och att förhandla räntan något som tydligt ökat sedan 2017. Då upplevde 16 procent att det var stressande att förhandla om boräntan, idag är det 20 procent. Samtidigt tyckte 14 procent att det var stressande att välja bindningstid hösten 2017, vilket ökat till 17 procent 2019.

Budgivningen framkallar mest stress

Frågan som ställdes var; finns det något som stressar dig inför ett bostadsköp?

 


2019

2017

Ja, att delta i budgivningen


32%

34%

Ja, att förhandla om boräntan


20%

16%

Ja, att välja bindningstid på bolånet


17%

14%

Ja, efter köpet - har jag gjort rätt


17%

21%

Ja, att ordna ett lånelöfte


11%

10%

Ja, att bevaka alla objekt som kommer ut


8%

6%

Ja, att förstå bostadsrättsföreningars årsredovisning


7%

5%

Ja, att välja bank


5%

6%

Ja, att gå på visningar


4%

5%

TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

- Trots att många gör egna undersökningar och jämför räntor med varandra innan de fattar beslut är det just frågor om räntan som stressar mer idag än under hösten 2017. Jag tror att det kan kopplas till att informationen om hur räntorna ska utvecklas över tid böljar fram och tillbaka, även om det just nu råder en ganska utbredd enighet om att de förblir låga, säger Claudia Wörmann.

- Det finns också de som tycker att förhandling oavsett vad det gäller är något som stressar, det ligger inte i allas natur att ha vassa armbågar i förhandlingssituationer, avslutar Claudia Wörmann.

Om undersökningen

SBAB har via TNS Sifo ställt frågor till människor med bolån. Frågorna ingår i en större undersökning Bostadsköpet och tryggheten. 1 768 personer, mellan 20 och 80 år jämnt spridda över hela landet, besvarade undersökningen 2019, och 1 127 personer besvarade undersökningen 2017.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 070 - 990 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072 - 451 79 37, erik.wennergren@sbab.se