Press

Pressmeddelande | 2019-09-10

Klar ökning bland bostadsägare som tror på stigande priser på ett års sikt

En undersökning av Kantar/Sifo beställd av SBAB visar att det är en betydligt större andel som tror på stigande än fallande bostadspriser på både 1 och 3 års sikt. Jämfört med maj har andelen som tror på stigande bostadspriser på ett års sikt gått upp markant.

SBAB har via Kantar/Sifo frågat drygt 1200 hushåll som äger sin bostad om vad de tror om bostadsprisernas utveckling på 1 respektive 3 års sikt. Frågan har följts upp genom att hushållen har fått svara på frågor om varför de tror på en viss utveckling av bostadspriserna.

30 procent av hushållen (jämfört med 35 procent i maj) bedömer att bostadspriserna kommer att stå stilla under det kommande året. 43 procent av hushållen (jämfört med 37 procent i maj) tror att priserna kommer att stiga med upp till 5 procent. 10 procent av hushållen (samma som i maj) tror att priserna kommer att öka med mer än 5 procent. 6 procent (jämfört med 7 procent i februari) tror på sjunkande bostadspriser på 1 års sikt.

- Det är en tydlig uppgång i andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser med upp till 5 procent på ett års sikt jämfört med när vi ställde samma fråga i maj. Minskande oro för räntehöjningar är en trolig förklaring. Andelen som tror på stigande bostadspriser och att det beror på lägre bostadsräntor har ökat från 2 till 6 procent mellan maj och augusti, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

På tre års sikt tror 22 procent av hushållen (23 procent i maj) att bostadspriserna kommer att stå stilla. 48 procent av hushållen tror att priserna kommer att stiga med upp till 10 procent, vilket är en marginellt större andel än i maj (46 procent). 5 procent tror att priserna kommer att öka med mer än 10 procent, att jämföra med 6 procent i maj. 4 respektive 1 procent tror att bostadspriserna kommer att falla med upp till 10 procent respektive med mer än 10 procent på tre år sikt.

Förväntningarna på framtida bostadspriser skiljer sig markant mellan olika hushållsgrupper visar en jämförelse mellan SBAB:s index (som bara omfattar de som äger sitt boende, SEB:s index (som omfattar både de som äger sin bostad och de som hyr) och Erik Olssons index (där de som kommer på visningar tillfrågas). Se diagram nedan.

- De som äger sin bostad verkar – liksom vår mätning i maj visade – ha en betydligt mer ljus bild av de framtida bostadspriserna jämfört med de som bor i hyresrätt och framförallt jämfört med de som går i köptankar. Alla tre grupperna har dock den senaste tiden blivit mer positiva avseende prisernas utveckling. Det hänger troligen ihop med att farhågorna om kommande räntehöjningar minskat, säger Robert Boije.

 

Bostadsprisförväntningar på 1 års sikt

Differensen mellan de som tror på stigande respektive fallande bostadspriser

 

Graf över differensen mellan de som tror på stigande respektive fallande bostadspriser

Anm.

I bifogat dokument redovisas de fullständiga resultaten av samtliga frågor i undersökningen.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se