Press

Pressmeddelande | 2019-09-09

Trenden att binda på två år håller i sig

70 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under augusti valde tremånaders bindningstid på sina lån jämfört med 72 procent i juli. Förflyttningen till två års bindningstid som noterades mellan juni och juli förstärktes under augusti.

Övriga bindningstider i juli

Av de som band sina räntor i augusti (juli inom parentes) valde 4 (7) procent ettårig bindningstid och 15 (11) procent tvåårig bindningstid. 6 (6) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

I juli lämnades reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Riksbanken aviserade att räntan skulle höjas under andra halvåret 2019 eller en bit in i 2020 om konjunktur- och inflationsutsikterna höll i sig. Utvecklingen gör att både de korta och de lite längre bundna boräntorna förväntas bli historiskt låga även framöver. Det nya septemberbeskedet tas inte med, statistiken avser augusti månads val av bindningstider.

- Jag hör inte till dem som tror att hushåll som köper bostad och ska välja bindningstid på bostadslån sitter och granskar Riksbankens prognoser över hur räntan ska utvecklas. Visst finns det de som gör det, men de är få, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Idag ska du klara av både kontantinsats och amorteringskrav, kanske pantbrev och lagfartskostnad också då blir erbjudandet om bästa ränta det som fäller avgörandet för bindningstid. Kostnaden för att bo väger tyngre än prognoser, avslutar Claudia Wörmann.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2015

2016

2017

Maj 19

Juli 19

Aug 19

3 månader

82

78

66

75

72

70

1–4 år

16

21

33

24

26

28

5–10 år

2

1

1

1

2

2

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonomm 0709-906 814, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se