Press

Pressmeddelande | 2019-09-05

Riksbanken oväntat positiv om ekonomiska utvecklingen

Riksbanken valde idag att lämna reporäntan oförändrad på minus 0,25 procent och justerade ner banan för kommande reporäntehöjningar oväntat lite. Riksbanken tycks ha en betydligt mer positiv bild av läget än vad SBAB och marknaden i övrigt har.

- Riksbanken valde idag att lämna reporäntan oförändrad på -0,25 procent och skruvade samtidigt ner banan för kommande reporäntehöjningar men endast marginellt. Riksbanken tycks ha en mer positiv bild av läget än vad vi och marknaden i övrigt har. Vi tror på en betydligt långsammare höjning av reporäntan än Riksbanken, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Den underliggande inflationen rensad för energipriser har legat långt under Riksbankens mål en längre tid. Med fallande inflationsförväntningar, tydliga signaler om ett mer dämpat konjunkturläge både globalt och i Sverige samt med flera centralbanker världen om som nyligen sänkt sina styrräntor, borde Riksbanken helt enkelt ha justerat ner reporäntebanan betydligt mer, säger Robert Boije.

- Vid en mer fördjupad internationell konjunkturnedgång i närtid kan den av Riksbanken nyligen aviserade annalkande reporäntehöjningen istället komma att resultera i en snar sänkning, säger Robert Boije.

- Min bedömning är att Riksbanken snart kommer att behöva justera ned reporäntebanan. Bolånetagarna kan förvänta sig att både de rörliga och bundna bostadsräntorna kan förbli fortsatt mycket låga under många år framöver, säger Robert Boije.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se