Press

Pressmeddelande | 2019-09-03

Vanligast att bråka om större inköp och sparande

Om större inköp och sparande toppar våra bråk så är pengar till barnen och om man ska amortera eller inte det vi bråkar om minst . Det visar en undersökning som SBAB har gjort bland 1004 svenskar i åldern 20 till 80 år.

- Vi ville veta mer om hur svenska familjer planerar sin ekonomi och vad man är oense om i sin ekonomi, om man nu är det. Större inköp och sparande är det som toppar de ekonomiska bråken i svenska familjer. Mycket handlar om att kompromissa i ett förhållande, men kanske inte i allt. Här bör den som har mer kunskap få en starkare röst i vad som ska prioriteras tycker jag. Kompromissandet i hur man prioriterar större inköp kan ju faktiskt leda till att det regnar in på det nya golvet. Bråken om sparande är ju individuellt, jag kan tänka mig att det förekommer att en vill spara mer än den andra i ett förhållande, men också att man sparar till olika saker och att en kanske har större sparutrymme. Det viktigaste här är att prata om det innan det blir bråk, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Ekonomiska upplägg

Det vanligaste ekonomiska upplägget är att ha delad ekonomi (30 procent) där man delar på alla räkningar och det som eventuellt blir över är ens egna pengar. Näst vanligast är helt gemensam ekonomi (23 procent), det som eventuellt blir över efter att allt är betalt är gemensamma pengar. En blandning av både gemensam och egen ekonomi förekommer också (19 procent). Det finns också de som säger att de inte vet vilket ekonomiskt upplägg de har (21 procent).

Rättvist men ganska svårt att ändra

92 procent av männen och 90 procent av kvinnorna upplever att deras ekonomiska upplägg är rättvist.

34 procent anser att det är ganska svårt att ändra nuvarande ekonomiska upplägg till ett bättre, 31 procent av männen och 36 procent av kvinnorna. Det vanligaste svaret på frågan om hur man valt det ekonomiska upplägget är att det bara blivit,­­ inget man diskuterat (46 procent). 31 procent svarar att det är ett väl avvägt beslut som man diskuterat innan. 21 procent minns eller vet inte hur de kom fram till det ekonomiska upplägget.

- Det skadar ju inte att göra en genomgång av ekonomin en gång om året eller oftare. Saker och ting i livet kan förändras, inkomster kan öka och minska, omkostnaderna likaså. Kartlägg hur fördelningen av vad var och en betalar har förändrats över året och justera om det behövs. Det viktiga är att upplägget känns rättvist, säger Claudia Wörmann.

SBAB frågade också om man känner sig ekonomiskt jämställd sin partner, om man till exempel skulle klara sig lika bra på varsitt håll om man separerade. Med samma möjlighet att utöva fritidsintressen och unna sig något efter att räkningarna är betalade. 22 procent av männen svarar att de inte skulle klara sig lika bra som sin partner, att jämföra med 36 procent av kvinnorna.

- Det här med att inte känna sig jämställd sin partner handlar mer om att kvinnor generellt tjänar mindre än män än om hur man löst det ekonomiska upplägget i sitt förhållande, säger Claudia Wörmann.

Händer det att blir osams om något som rör ekonomin?

 

Alla

Kvinnor

Män

Hur att prioritera större inköp

17%

15%

19%

Om sparande

13%

12%

15%

Någon av oss som är slösaktig

12%

11%

12%

Vem som betalar vad

10%

10%

10%

Om min partners shoppingvanor

9%

8%

11%

En dyr hobby

8%

8%

8%

Någon av oss är mer sparsam

7%

7%

6%

Om våra matinköp

6%

5%

7%

Om pengar till barnen

4%

4%

4%

Amortera eller inte

3%

2%

4%


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mellan den 8 – 14 augusti av Synoint på uppdrag av SBAB. I den webbaserade undersökningen deltog 1 004 personer mellan 20 och 80 år.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se