Press

Pressmeddelande | 2019-08-26

Komma Hem-rapporten visar:
I hemmet kopplar vi av och laddar batterierna

Vårt hem är vår borg. Det är där vi kopplar av, varvar ner, laddar batterierna och vågar vara oss själva, på riktigt. Hemmet är också en plats för umgänge, därför är det viktigt att det finns gott om plats för barnen samt att man bor nära vänner och skola. Det visar SBAB:s rapport Komma Hem som bland annat beskriver hur svenska folket känner och tänker kring sitt hem.

Hemmet är lika med trygghet och en stabil plats i tillvaron. Det var det vanligaste förekommande ordet på den öppna frågan om vad hemmet betyder mest. Men förutom att vara en plats där vi kan känna oss trygga visar undersökningen även att hemmets viktigaste funktion är att det är en plats där vi kan avskärma oss från omvärlden. För 35 procent av de svarande är just det viktigast, följt av att kunna vara mig själv (30 procent) och att umgås med familj och vänner (20 procent).

- Undersökningen speglar väldigt tydligt hur viktigt hemmet är för oss. Förutom att det är vår trygghet och där vi kan koppla ner, är utrymme för socialt umgänge viktigt. Jag tror att i tider av stress och oro blir hemmets funktion som en trygg plats för avkoppling ännu starkare. Jag kan inte låta blir att tänka på alla som av olika anledningar inte förknippar hemmet med avkoppling och trygghet. Den som på grund av bostadsmarknaden lever kvar i en relation som tagit slut till exempel och de unga som ofrivilligt bor kvar i föräldrahemmet. Svaren visar tydligt att bostaden fyller en större funktion som påverkar både det psykiska och fysiska välbefinnandet, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

På frågan vilken som är den viktigaste faktorn för att må bra hemma svarar 44 procent att det är en plats där man kan vara sig själv följt av att boendet ska ligga i ett tryggt område (43 procent). För äldre är det viktigare än för de yngre att boendet ligger i ett tryggt område, att det är nära till naturen, att det finns plats för att bjuda hem vänner och att man har god kontakt med sina grannar. Medan de yngre tycker att det är viktigt att ha ett privatliv i hemmet.

Gott om plats för barnen

Undersökningen visar också att vi tycker att det är viktigt att det finns utrymme för barnen i våra hem, det uppger 74 procent i undersökningen. Närhet till bra skola och vänner är också viktigt svarar 46 procent respektive 32 procent. Däremot anser man inte att man skulle tillbringa mer tid med sina barn i hemmet bara för att man har mer utrymme.

- Man är nöjd med utrymmet som man har i sitt boende i dag. Det verkar redan finnas gott om plats för barnens lek, stoj och läxläsning. Närheten till till bra skolor och vänner är också viktiga aspekter för att man ska må bra och trivas i sitt hem. Närheten till vänner är en del av livspusslet, och det finns en trygghet i att veta att barnen kan gå hem till sina kompisar efter skolan, avslutar Claudia Wörmann, på SBAB.

Vad är hemmets viktigaste funktion för dig?

Att kunna varva ner och "ladda batterierna"

35%

Att kunna vara mig själv

30%

Att umgås med familj och vänner

20%

Att utöva mina intressen

4%

Att förvara mina saker

3%

Att hemmet reflekterar mig och min person

7%

Annat, ange vad:

1%

Vad är viktigast för att du ska må bra i ditt hem?

Att det är nära till naturen

27%

Att det är nära till stan

18%

Att det finns plats att bjuda hem vänner

13%

Att det finns plats för privatliv

28%

Att jag kan vara mig själv

44%

Att det ligger i ett tryggt område

43%

Att jag har god kontakt med mina grannar

11%

Att jag bor nära min familj eller släkt

15%

Att jag kan utöva mina intressen

15%

Att jag kan utforma hemmet som jag vill (renovering, inredning)

17%

 

Att jag bor med personer jag tycker om

36%

Annat, ange vad:

1%


Vilka av följande påståenden håller du med om/stämmer in på dig?

Det är viktigt att det i mitt hem finns tillräckligt med plats för barnen

74%

Det är viktigt att mitt hem ligger nära bra skolor

46%

Det är viktigt att mitt hem ligger nära barnens kompisar

32%

Jag skulle tillbringa mer tid med mina barn i hemmet om vi hade mer utrymme

11%

 

Om Komma hem-rapporten

Rapporten är uppdelad i två huvudområden: Hemmet & Bostadsområdet och Bostadsmarknaden. I Hemmet & Bostadsområdet undersöker vi hur människor känner och tänker kring sitt hem, till exempel vad som skapar hemkänsla och vad som får oss att må bra i hemmet och närområdet. I Bostadsmarknaden lyfter vi blicken och belyser nutida utmaningar och identifierar möjligheter för att skapa en mer hållbar bostadsmarknad. Rapporten genomfördes under vintern 2018/2019 och våren 2019 och utgjordes av djupintervjuer med hushåll runtom i Sverige, en digital enkät bland 1500 svenskar, samt expertintervjuer. Läs rapporten i sin helhet här.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se