Press

Pressmeddelande | 2019-08-13

Ökad andel valde bolån med bindningstid på två år

72 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under juli valde tremånaders bindningtid på sina lån jämfört med 74 procent i juni. Andelen som valde två års bindningstid ökade markant.

Övriga bindningtider i juli

Av de som band sina räntor i juli (juni inom parentes) valde 7(9) procent ettårig bindningstid och 11 (7) procent tvåårig bindningstid. 6 (5) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

I juli lämnades reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Riksbanken aviserade att räntan skulle höjas under andra halvåret 2019 eller en bit in i 2020 om konjunktur- och inflationsutsikterna höll i sig. Sedan dess har ny statistik kommit in som tyder på konjunkturläget försvagats. De flesta bedömarna tror nu att Riksbankens räntehöjning skjuts längre fram i tiden. Utvecklingen gör att både de korta och de lite längre bundna boräntorna förväntas bli historiskt låga även framöver.

- Elva procent av SBAB:s nya bolånetagare valde i juli att binda räntan på två år. Man måste backa tillbaka till sommaren 2017 för att hitta samma höga andel. Uppenbart har intresset för att binda räntan på lite längre tid ökat med de nu mer fördelaktiga räntorna på bolån med längre bindningstid. Sen tror jag att just två år är en överskådlig tidshorisont. Det är lättare att överblicka vad man gör om två år än om fem, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2015

2016

2017

Maj 19

Juni 19

Juli 19

3 månader

82

78

66

75

74

72

1-4 år

16

21

33

24

24

26

5-10 år

2

1

1

1

2

2

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, 070-990 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se