Press

Pressmeddelande | 2019-07-17

AB Sveriges Säkerställda Obligationers delårsrapport för perioden januari–juni 2019

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) delårsrapport för perioden januari–juni 2019 har publicerats på www.sbab.se/ir.

Januari–juni 2019 (januari–juni 2018)

  • Rörelseresultatet uppgick till 905 mnkr (1 072)
  • Räntenettot uppgick till 1 439 mnkr (1 587)
  • Kostnaderna uppgick till 513 mnkr (434)
  • Kreditförlusterna uppgick till 6 mnkr (26)
  • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 17,0 procent (75,7). För mer information, se sid 4 i rapporten
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s


För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Inglander, VD SCBC, 08-614 43 28, mikael.inglander@sbab.se