Press

Pressmeddelande | 2019-07-15

Kort bindningtid fortsatt populärast 

74 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under juni valde tremånaders bindningtid på sina lån. I maj valde 75 procent av de som tog nya lån tremånaders bindningtid. 


Övriga bindningstider i juni
Av de som band sina räntor i juni (maj inom parentes) valde 9 (9) procent ettårig bindningstid och 7 (8) procent tvåårig bindningstid. 5 (5) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

Vid senaste räntebeskedet i april lämnades reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Riksbanken indikerar att räntan höjs under andra halvåret 2019 eller först en bit in i 2020 om konjunktur- och inflationsutsikterna håller i sig. (Nytt besked om att lämna reporäntan ofärändrad kom i juli, men slår inte igenom i statistiken då den avser juni).

- För de som är nya på bostadsmarknaden tror jag att det här med att välja bindningstid är svårare än för andra som varit med ett tag. Det kan vara svårt att ta till sig informationen som ibland rekommenderar att binda, och ibland inte binda. Ovanpå det kommer motstridiga uttalanden om vart priserna och bostadsmarknaden är på väg. Om man är osäker på hur man ska göra med räntan är mitt bästa råd att prata med någon som är mer insatt, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.


Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2015

2016

2017

April 2019

Maj 2019

Juni 2019

3 månader

82

78

66

75

75

74

1-4 år

16

21

33

24

24

24

5-10 år

2

1

1

1

1

2

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, 070-990 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se