Press

Pressmeddelande | 2019-07-03

SBAB lanserar ”Respekttrappan” – 7 steg för respektfulla och jämlika arbetsplatser

I mörkret av #metoo-uppropen beslutade SBAB i december 2017 att det var dags att agera för att förändra de exkluderande normer och beteenden som finns överallt i arbetslivet och som därför behöver förändras. SBAB, tillsammans med stiftelsen Make Equal, skapade Respekttrappan. Respekttrappan är ett praktiskt och interaktivt verktyg med övningar som i vardagen hjälper till att ta steg för en mer jämlik och respektfull arbetsplats. Igår i Almedalen lanserade SBAB Respekttrappan externt för alla företag och organisationer att använda kostnadsfritt - på respekttrappan.se.

Under hösten 2017 trädde många kvinnor fram och berättade om sexuella trakasserier och kränkningar som de blivit utsatta för på sina arbetsplatser. Deras berättelser tydliggjorde avsaknaden av respekt och jämlikhet på arbetsplatser och i hela samhället. Det framgick tydligt att ingen bransch eller sektor i samhället var fredad och många ställde sig frågan på vilka sätt företag och organisationer i Sverige skulle agera för att driva en förändring. Finansmarknadsminister Per Bolund agerade genom att kalla banker, försäkringsbolag och andra företag inom finansbranschen till ett stormöte för att diskutera tänkbara lösningar och vägar framåt.

- Vi blev, som alla, starkt berörda av berättelserna i samband med #metoo. Respekt och jämlikhet betyder självklart för SBAB att trakasserier och kränkningar är helt oacceptabelt. För oss innebär respekt och jämlikhet också att exkluderande beteenden som vi kanske inte tänker på i vardagen därför att de är normaliserade och är ett vanemönster, inte heller är acceptabla. Varför beter vi oss ofta olika beroende på om det i mötesrummet är flest kvinnor eller män, eller unga eller äldre? Varför kallar vi ofta killar för män och kvinnor för tjejer? Och vad kan dessa normer till till i förlängningen? För oss blev det självklart att vi i vårt värderingsdrivna arbetssätt behövde göra ännu mer för att verkligen driva en förändring. Det kändes helt otänkbart att stå stilla vid sidan om utan att göra mer, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

Tillsammans med stiftelsen Make Equal skapade SBAB under 2018 inkluderingsverktyget Respekttrappan. Ett verktyg i sju steg som på ett engagerande sätt skapar förutsättningar att från olika perspektiv och på olika sätt lära sig mer, reflektera, samtala om och träna på respekt och jämlikhet. Respekttrappan är uppbyggd utifrån ett förändringsperspektiv. Varje steg innehåller olika övningar av olika karaktär och behandlar olika frågor som t.ex. härskarteknik, sexuella trakasserier och mångfald. Vissa övningar är individuella men de flesta är gruppövningar. Alla dryga 600 anställda på SBAB har genomfört övningarna i Respekttrappan. Respekttrappan har starkt bidragit till det höga engagemang som tagit SBAB till plats 4 i Sverige och plats 20 i Europa över bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work, vilket vi också ser som ett tydligt bevis på att inkludering är affärsmässigt.

- Övningarna i Respekttrappan är ögonöppnare, skapar tillit i gruppen och leder ofta till starka känslosamma reaktioner och diskussioner. Vi ville från början samarbeta med andra företag och när vi fick externa förfrågningar insåg vi att vi skulle erbjuda Respekttrappan externt till alla. Vi kan inte ensamma förändra världen men vi kan göra vad vi kan genom att dela med oss. Om många företag och organisationer använder Respekttrappan är jag säker på att vi tillsammans tar stora kliv för inkludering genom mer jämlika och respektfulla arbetsplatser, säger Klas Danielsson.

- Att få utveckla Respekttrappan tillsammans med SBAB och följa dem på deras modiga resa upp för de sju stegen har varit storslaget. Att satsa på respekt, jämlikhet och inkludering är affärsmässigt. Det ökar attraktionskraften som arbetsgivare, gör att människor kan nå sin fulla potential på jobbet och skapar förutsättningar att nå fler potentiella kunder. Respekttrappan är byggt för att hela arbetsplatser eller enskilda team ska kunna prata ihop sig, utmanas, få bättre samsyn och tillsammans konkretisera vad respekt betyder för just dem. Det är kända framgångsfaktorer som vi vet gör skillnad på riktigt, säger Ida Östensson medgrundare och VD på Make Equal.

Respekttrappan är tillgänglig på respekttrappan.se kostnadsfritt för alla företag och organisationer. På respekttrappan.se går det snabbt och enkelt att registrera sig och komma igång.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se