Press

Pressmeddelande | 2019-06-28

Komma Hem-rapporten visar:
Grannar och upplysta gator ökar tryggheten – inte strängare övervakning och gated communities

Känslan av trygghet i vårt bostadsområde är det viktigaste för vårt välmående, både i och utanför hemmet. Upplysta gator, tilliten till goda grannar och grannsamverkan ökar tryggheten mest. Det visar SBAB:s Komma Hem-rapport som undersöker hur svenska folket känner och tänker kring sitt hem samt belyser nutida utmaningar och identifierar möjligheter för att skapa en mer hållbar bostadsmarknad. Rapporten visar också att majoriteten av svenska folket känner sig så trygga att de vågar gå ut själva på kvällen där de bor. 

Ett tryggt bostadsområde har blivit allt viktigare när vi väljer var vi vill bo. Runt om i landet finns exempel på olika försök att skapa mer trygghet i bostadsområden genom ökad övervakning och avgränsning, så kallade gated communities. Men det är inte detta som svenska folket ser som det absolut viktigaste för att känna trygghet i sitt boende. Inte heller är det fler poliser eller väktare som ses som den viktigaste lösningen. När svenskarna svarar på vilka faktorer de anser vara viktigast för att skapa ett tryggt och säkert bostadsområde är det istället ”upplysta gator” som hamnar i topp följt av ”god kontakt med grannar” och ”grannsamverkan”. Att gatubelysning har en trygghets- och säkerhetsskapande funktion undersöks och beläggs även i allt fler studier och det finns även mycket forskning som visar att gemenskap och grannsamverkan har en positiv effekt både på den upplevda tryggheten och den faktiska säkerheten. I januariavtalet var en av punkterna att RUT-avdraget ska utvidgas till bland annat trygghetstjänster, vilket innebär att villaägare och bostadsrättsföreningar ska kunna köpa till exempel vakttjänster med skattesubvention.

- Trygghet och säkerhet handlar, enligt vår undersökning, om andra saker än strängare övervakning eller att bygga murar, tvärtemot förslaget i januariavtalet. Jag tycker det är glädjande att man känner att trygghet främst skapas genom gemenskap och trivsel, att det är så tydligt att upplysta gator är det som stävjar otrygghet och brottslighet. Det bekräftas även av de hushåll som vi intervjuade i rapporten. Även om grannen kanske inte är din bästa vän och den man umgås med mest så skapar det en känsla av trygghet att veta att de finns. Lär känna dina grannar är ett bra råd, de kan hålla koll på ditt hem när du är borta, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Kvinnor och yngre känner sig mer otrygga på kvällen

Majoriteten av svenska folket känner sig trygga i sitt bostadsområde och vågar gå ut själva på kvällen, men skillnader finns. Kvinnor och yngre känner sig aningen mer otrygga. På frågan Skulle du gå ut själv på kvällen där du bor? svarar 83% i undersökningen ja, 89% av männen och i åldersgruppen 60-80 år svarar 86% ja. Att jämföra med kvinnor, där 76% svarar ja och åldersgruppen 20-29 där 75% svarar ja.

- Även om många känner sig trygga så är det ändå anmärkningsvärt att det finns skillnader både mellan kön och åldersgrupper. Kvinnor och unga känner sig uppenbarligen mer utsatta och otrygga i sitt bostadsområde och det behövs insatser för att stävja det. Det finns i dag goda exempel på hur man kan göra för att skapa mer trivsamma och trygga bostadsområden där själva kärnan handlar om gemenskap och samhörighet, avslutar Claudia Wörmann.


Vilka faktorer anser du är mest effektiva för ett tryggt
och säkert bostadsområde?

Upplysta gator

70%

Att grannarna känner varandra

46%

Mångafald bland boende

11%

Grannsamverkan

44%

Gemensamma mötesplatsar/lokaler

8%

Gemensam fastighetsskötare

5%

Säkerhetsfunktioner (t.ex. säkerhetsdörr, larm, övervakningskamera)

28%

Poliser

28%

Väktare

10%

Avskärmningar (t.ex. höga staket)

4%

Annat, ange vad:

3%


Skulle du gå ut själv på kvällen där du bor?

Alla

Ja

Nej

Vet ej


83%

11%

6%


Skulle du gå ut själv på kvällen där du bor?


Ja

Nej

Vet ej

Män

89%

7%

4%

Kvinnor

76%

15%

9%Ja

Nej

Vet ej

Ålder 20-29

75%

14%

11%

Ålder 60-69

86%

10%

4%


Om Komma Hem-rapporten:

Rapporten är uppdelad i två huvudområden: Hemmet & Bostadsområdet och Bostadsmarknaden. I Hemmet & Bostadsområdet undersöker vi hur människor känner och tänker kring sitt hem, till exempel vad som skapar hemkänsla och vad som får oss att må bra i hemmet och närområdet. I Bostadsmarknaden lyfter vi blicken och belyser nutida utmaningar och identifierar möjligheter för att skapa en mer hållbar bostadsmarknad. Rapporten genomfördes under vintern 2018/2019 och våren 2019 och utgjordes av djupintervjuer med hushåll runtom i Sverige, en digital enkät bland 1500 svenskar, samt expertintervjuer.


Läs rapporten i sin helhet här.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se