Press

Pressmeddelande | 2019-06-26

Problematisk bostadsmarknad färgar svenskarnas relationer

Hur tänker och känner svenskarna kring sitt hem och bostadsmarknaden? Vilka konsekvenser får den nutida bostadsmarknaden på våra relationer och på samhället i stort? Vilka är utmaningarna och hur kan vi skapa en mer välfungerande och hållbar bostadsmarknad? Det är några av de frågor som SBAB utforskat i Komma Hem-rapporten som publiceras i dag.

Vad har svenskarna för bild av den nutida bostadsmarknaden? Inte särskilt positiv, snarare krisartad och exkluderande enligt Komma Hem-rapporten. Hela sex av tio anser att vi befinner oss i en bostadskris. Bland de som hyr sin bostad är siffran ännu högre – mer än sju av tio av de som bor i hyresrätt anser att vi befinner oss i en bostadskris, jämfört med drygt hälften bland de som äger sin bostad. Majoriteten anser vidare att störst ansvar för att åtgärda bostadskrisen har regering och riksdag följt av politiker på kommunnivå. Även bankerna anses bära ansvar för att åtgärda bostadskrisen, framför allt bland yngre personer och de som bor i bostadsrätt.

- Som bank är vi en av de aktörer som har möjlighet att påverka bostadsmarknaden, vilket även medför ett stort ansvar att bidra till en mer positiv utveckling. Vi vill verka för en mer välfungerande, inkluderande och hållbar bostadsmarknad. För att lyckas med det behöver vi en djup förståelse för bostadsmarknaden, både på individ- och samhällsnivå. Komma Hem-rapporten visar tydligt att vi måste bryta gamla normer, värderingar och föreställningar för att komma framåt, säger Malin Pellborn, Hållbarhetschef SBAB.

Rapporten visar också att vårt hem spelar en central roll i våra liv. Oavsett vem du är finns ett behov av en stabil plats att bygga livet kring. Det är i hemmet vi känner oss trygga, det är där vi vill varva ner och ladda med ny energi. Samtidigt visar Komma hem-rapporten tydligt att bostadssituationen påverkar våra relationer och familjebildande - på flera olika sätt. Platsen för återhämtning och trygghet kanske inte är just så självklar för alla ändå. I undersökningen svarar nästan tre av tio kvinnor att de inte skulle ha råd att bo kvar i sin bostad om deras partner inte längre skulle kunna bidra ekonomiskt. Boendet påverkar även våra arbetsliv: knappt en av fem av de som är mellan 20 och 40 år har inte tagit ett jobb på grund av bostadssituationen. Dagens bostadssituation hindrar dessutom människor från att bilda familj: nästan en av fem mellan 20 och 29 år svarar att de har låtit bli att skaffa barn på grund av bostadssituationen.

- Rapporten visar tydligt att problemen på bostadsmarknaden påverkar många delar av människors liv och relationer. I förlängningen riskerar det att skapa stora konsekvenser för tillväxten i landet. Företag har redan idag problem att rekrytera nya talanger på grund av bostadsbristen. För de flesta personer under 30 år räcker inte en genomsnittslön för att köpa en bostadsrätt på 30 kvadratmeter i någon av Sveriges största städer. Det är klart att det är svårt för företag att rekrytera någon som inte har råd att bo där man ska jobba,säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Utdrag ur rapporten

  • 61% anser att vi befinner oss i en bostadskris
  • Sju av tio anser att upplysta gator är det mest effektiva för ett tryggt och säkert bostadsområde (att jämföra med 28 procent som anser att det är poliser som är lösningen)
  • 28% anser att plats för privatliv är den viktigaste faktorn för att må bra i hemmet
  • 35% anser att hemmets viktigaste funktion är att det är en plats där vi kan koppla av
  • 75% anser att det är viktigt att det finns tillräckligt med plats för barnen i hemmet
  • 23% kan tänka sig att betala mer för en bostad som är miljö-/klimatmässigt hållbar
  • 22% tror att det kommer bli mer status att bo klimatsmart än lyxigt i framtiden

Om rapporten Komma Hem:

Rapporten är uppdelad i två huvudområden: Hemmet & Bostadsområdet och Bostadsmarknaden. I Hemmet & Bostadsområdet undersöker vi hur människor känner och tänker kring sitt hem, till exempel vad som skapar hemkänsla och vad som får oss att må bra i hemmet och närområdet. I Bostadsmarknaden lyfter vi blicken och belyser nutida utmaningar och identifierar möjligheter för att skapa en mer hållbar bostadsmarknad. Rapporten genomfördes under vintern 2018/2019 och under våren 2019 och utgjordes av djupintervjuer med hushåll runtom i Sverige, en digital enkät bland 1500 svenskar, samt expertintervjuer.


Läs rapporten i sin helhet här.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se