Press

Pressmeddelande | 2019-06-14

SBAB första svenska bank att emittera en grön senior non-preferred obligation

Den 13 juni emitterade SBAB Bank AB (publ) (”SBAB”), som första bank i Sverige, en grön obligation i den nya fordringsklassen för nedskrivningsbar skuld, så kallad senior non-preferred. Emissionen är en del i SBAB:s ambition att fortsätta driva marknaden för gröna obligationer i Sverige. Kapitalmarknadens efterfrågan på hållbara investeringar fortsätter att vara stor och emissionen övertecknades snabbt.

SBAB emitterade den 13 juni en grön senior non-preferred obligation om SEK 3 000 000 000 med en löptid om fem år. Efterfrågan från investerare var stor med en orderbok som snabbt övertecknades. Emissionen är en del i SBAB:s ambition att vara en återkommande emittent i marknaden för gröna obligationer. Vidare innebär emissionen ett steg i att Riksgäldens minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL) uppfylls.

- Det är glädjande att SBAB har fått så stort intresse från en vid krets av investerare när vi emitterar en grön senior non-preferred obligation. Emissionen visar på vår ambition att driva kontinuitet i marknaden för gröna obligationer samt utgör ett viktigt strategiskt steg i vårt arbete att uppfylla minimikravet på nedskrivningsbara skulder som Riksgälden beslutat om fram till januari 2022, säger Fredrik Jönsson, Head of Treasury på SBAB.

SBAB har sedan tidigare emitterat tre gröna obligationer, motsvarande en volym om 9,75 mdkr. I januari blev SBAB-koncernen den första aktören i Sverige att emittera en grön säkerställd obligation med bolån och fastighetslån som säkerhet.

- Vi har som ambition att driva såväl bostadsmarknaden som kapitalmarknaden i en mer hållbar riktning och det är därför väldigt glädjande att det har varit ett så stort intresse för emissionen. Vi är övertygade om att klimatfrågan kräver ett helhetsperspektiv och det är därför viktigt för oss att hela kretsloppet är grönt, från upplåning till utlåning, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

Danske Bank, Nordea och Swedbank var rådgivare och arrangörer av transaktionen.

Om SBAB:s gröna obligationer

De medel som SBAB-koncernen erhåller från gröna obligationer används till att finansiera eller refinansiera fastigheter som uppfyller ett antal kriterier för energieffektivitet alternativt innehar vissa miljöcertifieringar, vilket beskrivs närmare i SBAB Group Green Bond Framework 2019, baserat på ICMA:s "Green Bond Principles". Ramverket har granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet CICERO (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo) och SBAB:s gröna obligationer klassas som Medium Green.

SBAB:s ramverk samt CICERO:s utlåtande finns tillgängliga på sbab.se.

Om MREL

För mer information om MREL, vänligen se Riksgäldens webbplats.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef SBAB, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se