Press

Pressmeddelande | 2019-05-27

Färre tror på fallande bostadspriser på både kort och lång sikt

En undersökning av Kantar/Sifo beställd av SBAB visar att det är en betydligt större andel som tror på stigande än fallande bostadspriser på både 1 och 3 års sikt. Och att andelen som tror på sjunkande bostadspriser har minskat markant sedan i februari. Minskande oro för räntehöjningar är en trolig förklaring.

SBAB har via Kantar/Sifo frågat drygt 1100 hushåll som äger sin bostad om vad de tror om bostadsprisernas utveckling på 1 respektive 3 års sikt. Frågan har följts upp genom att hushållen har fått svara på frågor om varför de tror på en viss utveckling av bostadspriserna.

35 procent av hushållen (jämfört med 33 procent i februari) bedömer att bostadspriserna kommer att stå stilla under det kommande året. 37 procent av hushållen (jämfört med 32 procent i februari) tror att priserna kommer att stiga med upp till 5 procent. 10 procent av hushållen (jämfört med 9 procent i februari) tror att priserna kommer att öka med mer än 5 procent. 7 procent (jämfört med 15 procent i februari) tror på fallande bostadspriser på 1 års sikt.

– Det är en tydlig nedgång i andelen hushåll som tror på fallande bostadspriser på 1 års sikt jämfört med när vi ställde samma fråga i februari. En trolig förklaring till det är att Riksbanken sedan dess justerat ned utsikterna för kommande höjningar av reporäntan, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Bland de som tror på fallande bostadspriser på 1 års sikt har andelen som bedömer att det kommer att bero på höjda räntor fallit från drygt 60 till knappt 50 procent.

På tre års sikt tror, precis som vid mätningen i februari, 23 procent av hushållen att bostadspriserna kommer att stå stilla. 46 procent av hushållen tror att priserna kommer att stiga med upp till 10 procent, vilket är en något större andel än i februari. 6 procent tror att priserna kommer att öka med mer än 10 procent. 6 procent av de tillfrågade hushållen tror på att bostadspriserna kommer att falla på tre års sikt.

Förväntningarna på framtida bostadspriser skiljer sig markant mellan olika hushållsgrupper visar en jämförelse mellan SBAB:s index (som bara omfattar de som äger sitt boende, SEB:s index (som omfattar både de som äger sin bostad och de som hyr) och Erik Olssons index (där spekulanter på visningar tillfrågas). Se bifogat diagram nedan.

- De som äger sin bostad verkar ha en betydligt mer ljus bild av de framtida bostadspriserna jämfört med de som bor i hyresrätt och framförallt jämfört med de som går i köptankar, säger Robert Boije.

- Det ligger väl kanske i sakens natur att den som äger sitt boende har förhoppningar om att värdet på den bostad man äger ska utvecklas väl medan den som letar en bostad och som inte redan äger en bostad gärna ser att bostadspriserna hålls nere, säger Robert Boije.

- Det förhållandet är nog en variant av det som brukar kallas ”confirmation bias”, vilket innebär att man söker upp och tolkar information på ett sätt som stärker ens redan etablerade ståndpunkt i frågan, säger Robert Boije.

Bostadsprisförväntningar på 1 års sikt

Differensen mellan de som tror på stigande respektive fallande bostadspriser:

Diagram som visar differensen mellan de som tror på stigande respektive fallande bostadspriser


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Press- och PR-ansvarig, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se