Press

Pressmeddelande | 2019-05-22

6 av 10 stannar hemma på semestern

Sex av tio personer planerar att vara hemma på sin semester, enligt en ny undersökning från SBAB. Undersökningen visar att de med utlandsplaner inte har funderat på att ändra dessa på grund av oro i omvärlden, skammen att flyga eller den försämrade kronkursen.

- Minnet av de ljumma sommarkvällarna i fjol påverkar semesterplanerna mer än vad både flygskam, oro i omvärlden och låg kronkurs gör. Ett sätt att se på hemester är att man använder det man har, många människor som arbetar och kanske pendlar spenderar mer tid utanför hemmet än vad de gör inom hemmets fyra väggar. Att ha semester hemma är att nyttja det man har och få valuta för det man betalar för varje månad, säger Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB.

Fler kvinnor än män planerar att vara hemma på semestern

63 procent av kvinnorna ska vara hemma helt eller delvis under sommarsemestern, motsvarande andel för männen är 56 procent.

Unga åker utomlands

I åldern 18 till 22 år, är det fler som planerar en utlandsresa jämfört med andra åldersgrupper. Hälften av de unga som ska åka utomlands på semestern ska flyga till destinationen, följt av att åka tåg och bil.

Räds varken oro, kronkurs eller flygskam

Har de som planerat att åka utomlands ändrat sina planer på grund av låg kronkurs, oro i omvärlden och för att de inte vill flyga? Svaret är nej.

Oro i omvärlden

11 procent svarar att de har ändrat sina semesterplaner på grund av oron i omvärlden. Fler kvinnor (13 procent) än män (10 procent) har ändrat planerna på utlandssemester på grund av oron. Upp till 35 år är det flest som ändrat sina planer, 29 procent. I åldersgruppen 36 till 55 år har 12 procent ändrat utlandsplanerna och 7 procent i åldersgruppen 56 till 80 år.

Flygskam

10 procent svarar att de ändrat sina utlandsplaner på grund av att de inte vill flyga. Fler kvinnor (12 procent) än män (9) har ändrat semesterplanerna utomlands på grund av att de inte vill flyga. Flygskammen är mest påtaglig för åldersgruppen 23 till 35 år, 14 procent har ändrat sina utlandsplaner för att de inte vill flyga.

Dålig kronkurs

9 procent svarar att de ändrat sina planer på att åka utomlands på grund av låg kronkurs. Färre kvinnor (5 procent) än män (12) har ändrat sina planer på grund av växelkursen.
Ju yngre du är desto mer påverkas du av växelkursen. 31 procent av de unga i åldern 18 till 35 år har ändrat planerna på att resa utomlands.

Semestern finansieras med sparade pengar

89 procent uppger att sommarsemestern finansieras med sparade pengar, några använder skatteåterbäringen (13 procent). 4 procent tar en del på kredit och 2 procent tar ett lån.
Fler kvinnor (20 procent) än män (16) känner sig ekonomiskt stressade inför semestern. Stressen avtar med åldern. I åldern 18 till 22 år känner sig 34 procent stressade.

Andel som känner ekonomisk stress inför sommarsemestern:

Man

Kvinna

18 – 22 år

23 – 35 år

36 – 55 år

56 – 80 år

16%

20%

34 %

22%

22%

9%

 

- De yngre är mer ekonomiskt stressade än vad de äldre är. Förklaringen är enkel, yngre har mindre pengar och större sug efter att resa, äldre har mer pengar och ett avtagande intresse för att resa iväg, säger Claudia Wörmann, SBAB.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av SynoInt på uppdrag av SBAB mellan den 3 och 7 maj. 1006 personer besvarade undersökningen i åldrarna 18 till 80 år.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef SBAB, 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se