Press

Pressmeddelande | 2019-05-17

Jan Sinclair ny styrelseordförande i SBAB Bank AB (publ)

Jan Sinclair utsågs till styrelseordförande i SBAB Bank AB (publ) på styrelsemöte idag, fredag 17 maj. Jan Sinclair har varit ledamot i styrelsen för SBAB Bank AB (publ) sedan februari 2018.

Jan Sinclair har tidigare varit VD för SEB A.G samt varit Group Treasurer och innehaft andra ledande befattningar inom SEB.

Som tidigare kommunicerats lämnar Bo Magnusson uppdraget som styrelseordförande i SBABBank AB (publ) till följd av nomineringen till styrelsen i Swedbank AB (publ).


För mer information, kontakta gärna:

Erik Wennergren, Presschef SBAB, 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se