Press

Pressmeddelande | 2019-05-17

Jan Sinclair ny styrelseledamot och styrelseordförande i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC)

Jan Sinclair valdes idag, fredag 17 maj 2019, in i SCBC:s styrelse vid extra bolagsstämma och utsågs samtidigt till styrelseordförande i SCBC. 

Jan Sinclair har tidigare varit VD för SEB A.G samt varit Group Treasurer och innehaft andra ledande befattningar inom SEB. Jan Sinclair har sedan februari 2018 varit styrelseledamot i SCBC:s moderbolag SBAB Bank AB (publ) (SBAB) och utsågs idag även till ordförande i styrelsen för SBAB.

Som tidigare kommunicerats har Bo Magnusson lämnat uppdraget som styrelseordförande i SCBC till följd av nomineringen till styrelsen i Swedbank AB (publ).


För mer information, kontakta gärna:

Erik Wennergren, Presschef SBAB, 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se


AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag vars huvudsakliga verksamhet är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden.