Press

Pressmeddelande | 2019-05-13

Styrelseordförande i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), Bo Magnusson, avgår

Styrelseordförande Bo Magnusson har meddelat att han avgår från styrelsen i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) på grund av nomineringen till styrelsen i Swedbank AB (publ).

En process har inletts beträffande ny styrelseordförande.


För mer information, kontakta gärna:

Erik Wennergren, Presschef SBAB, 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se