Press

Pressmeddelande | 2019-05-13

SBAB:s styrelseordförande Bo Magnusson avgår

Styrelseordförande Bo Magnusson har meddelat att han avgår från styrelsen i SBAB Bank AB (publ) inklusive dotterbolag på grund av nomineringen till styrelsen i Swedbank AB (publ).

Bo Magnusson valdes till styrelsemedlem och styrelseordförande i SBAB Bank AB (publ) vid årsstämman den 18 april 2013.

En process har inletts beträffande ny styrelseordförande.


För mer information, kontakta gärna:

Erik Wennergren, Presschef SBAB, 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se