Press

Pressmeddelande | 2019-05-08

Allt fler unga behöver hjälp till första bostaden

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare i våra tre storstadsregioner fått besvara frågan om antalet unga som får ekonomisk hjälp till sin första bostad förändrats jämfört med för ett år sedan.

Hälften av fastighetsmäklarna i Storstockholm upplever att det har blivit vanligare att släktingar och föräldrar går in och stöttar förstagångsköpare ekonomiskt jämfört med för ett år sedan.

I StorGöteborg upplever 46 procent av fastighetsmäklarna att andelen unga som behöver hjälp har ökat, följt av 33 procent i StorMalmö.

 

I vilken utsträckning får förstagångsköpare hjälp ekonomiskt av föräldrar/släktingar?

 

Stockholm

Göteborg

Malmö

Vanligare idag än för ett år sedan

50%

46%

33%

 

Att förstagångsköpare behöver ekonomisk hjälp är inget nytt. Andelen som behöver hjälp har ökat i samtliga storstadsregioner men mest i Stockholm. Priserna är höga, unga ska ha kontantinsats och klara amortering. Det är svårt att få tag i ett förstahandskontrakt och kötiderna är långa. De föräldrar som har möjlighet hjälper till, men alla har inte den ekonomin.

- De unga som inte har föräldrar eller andra släktingar att hjälpa dem blir hänvisade till andrahandsmarknaden. Den dyraste och mest osäkra bostadsformen är det som står till buds för den som saknar kontakter och kontanter, det är så det ser ut idag, och jag är nog inte ensam om att tycka att det är fel, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Jag tror vi kommer att få se en motreaktion på den hopplösa bostadssituationen för unga, fler unga kommer att välja att flytta från våra storstadsregioner, då får vi andra problem att hantera, som exempelvis rekryteringsunderskott, om inget görs snabbt för den här gruppen säger Claudia Wörmann.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i StorStockholm, StorGöteborg och StorMalmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 25 mars till 8 april 2019.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef SBAB, 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se