Press

Pressmeddelande | 2019-04-25

Kommentar: Väntade besked av Riksbanken idag

Riksbanken valde idag att lämna reporäntan oförändrad på minus 0,25 procent och justerade också ner banan för kommande reporäntehöjningar. Bägge beskeden var väntade och i linje med både SBAB:s och marknadens förväntningar.

- Riksbanken valde idag att lämna reporäntan oförändrad på -0,25 procent och skruvade också ner banan för kommande reporäntehöjningar. Bägge beskeden var väntade och också i linje med marknadsförväntningarna. Inflationen mätt med samtliga inflationsmått har trendat nedåt ända sedan september förra året. Och den underliggande inflationen, rensad för energipriser – som är det inflationsmått som Riksbanken i praktiken kan påverka – har legat så lågt som runt 1,5 procent ända sedan januari 2018. Ett annat besked än det Riksbanken idag lämnade hade därför varit mycket förvånande, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- För bolånetagarna innebär detta att de rörliga bostadsräntorna kan väntas förbli fortsatt mycket låga även under det kommande året. Men även de lite längre bundna bostadsräntorna förblir låga, säger Robert Boije.


För mer information, kontakta gärna:

Robert Boije, Chefsekonom SBAB, 0702 69 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef SBAB, 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se