Press

Pressmeddelande | 2019-03-29

Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum måndagen den 29 april 2018 kl. 9.30 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Kallelsen till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2019 och på SBAB:s webbplats, www.sbab.se. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 1 april 2019.

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se.

Kallelsen till årsstämman bifogas detta utskick


För mer information, kontakta gärna:

Erik Wennergren, Presschef SBAB, 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se