Press

Pressmeddelande | 2019-03-19

Drömmen om fritidshuset finns på Gotland

Gotland ligger kvar i topp när svenska folket drömmer om ett fritidshus. Bohuslän har tappat ett par placeringar sen i fjol och Österlen kliver upp på fjärde plats. Fritidshuset i Stockholms skärgård hamnar på andra plats. Gotland behåller sin plats på tronen även i år, och kniper därmed förstaplatsen för fjärde året i följd.

Var skulle du helst vilja ha fritidshus?

Ranking 2018

Ranking 2019

Gotland

Gotland

Bohuslän

Stockholms skärgård

Stockholms skärgård

Öland

Öland

Österlen

Österlen

Bohuslän

Blekinge

Fjällen

Fjällen

Halland

Dalarna

Dalarna

Båstad/Bjärehalvön

Blekinge

Halland

Båstad/Bjärehalvön

S:t Annas Skärgård

Norrlandskusten

Norrlandskusten

S:t Annas Skärgård

Småland

Småland

Södermanland

Södermanland

På frågan om vad man vill ha i sitt fritidshus hamnar precis som åren innan varmvatten och avlopp i topp. Om man bryter ned svaren på kvinnor och män värderar kvinnorna standarden högre i fritidshuset. Standarden är viktigare än de lägesspecifika faktorerna, på tredje till femte plats kommer närhet till bad, sjöutsikt och nära till service.

  1. Varmvatten och avlopp
  2. Elektricitet
  3. Närhet till bad
  4. Sjöutsikt
  5. Närhet till service, affär, vårdcentral etc.

- Önskelistan skvallrar om att vi inte vill elda i vedspis, pumpa vatten eller sitta på utedasset i fritidshuset. Bekvämlighet är viktigt även på semestern. Det finns en del skillnader mellan män och kvinnors fritidshuspreferenser. Fler män kan tänka sig ett fritidshus som ligger ensligt till eller omgivet av djupa skogar. Kvinnor värderar det öppna landskapet och närhet till grannar högre. Allt sammantaget tolkar jag det som att det finns en trygghetsaspekt med även i fritidshusköpet, säger Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB.

Fritidshus eller annan semester

Kvinnor drömmer i större utsträckning än män om att åka utomlands på semestern. Fler män än kvinnor kan tänka sig en semester med husvagn eller husbil. Intresset för att under semestern bo på vandrarhem eller i tält är inte så stort vare sig hos män eller kvinnor.

Låna mindre eller inte alls

Den allmänna uppfattningen är att man vid ett köp av ett fritidshus ska låna mindre än vid köp av ett permanentboende, 42 procent anser det. 22 procent anser att man inte bör låna alls till köp av fritidshus, och 17 procent tycker att man kan låna lika mycket som till ett permanentboende.

Jodå, fortfarande rött med vita knutar

På frågan om vad man får för bild på näthinnan av ett fritidshus är den vanligaste bilden ett rött hus med vita knutar.

Yngre kan tänka sig att köpa med andra

I åldersgruppen 20 till 35 år svarar varannan att de funderat på att köpa fritidshus ihop med andra. Viljan avtar med åldern. I åldern 36 till 55 år har 15 procent funderat på att köpa tillsammans med andra, och bara 4 procent i åldern 56 till 80 år.

- Att samäga ställer stora krav på samarbete och ett lika synsätt på fritidshuset underlättar. Funkar detta är det ett bra sätt att komma ned i kostnad genom att man delar med andra. Det kan också vara en attitydförändring till fritidshuset. De yngre kan ha lättare att tänka sig att dela fritidshus med andra för att de är mer vana vid delningsekonomi än tidigare generationer, säger Claudia Wörmann.

Om undersökningen

966 personer spridda över hela Sverige i åldern 20 till 80 år har besvarat undersökningen som gjordes av SynoInt på uppdrag av SBAB mellan den 22 och 25 februari 2019.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef SBAB, 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se