Press

Pressmeddelande | 2019-03-07

Flest valde tremånadersränta på nya bolån

66 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under februari valde kortast möjlig bindningstid. En liten minskning sedan januari då 68 procent valde tremånaders bindningstid.


Bindningstider på upp till tre år ökar
Av de som band sina räntor i februari (januari inom parentes) valde 13 (13) procent ettårig bindningstid och 7 (8) procent tvåårig bindningstid. 10 (8) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

Riksbanken lämnade i februari reporäntan oförändrad på – 0,25 procent. Prognosen indikerar att räntan höjs under andra halvåret 2019 om konjunktur- och inflationsutsikterna håller i sig.

- Binda eller inte binda är en ständigt aktuell fråga som många bostadsköpare ställer sig. Hur man som privatperson väljer att göra med sina bolån påverkas av både ekonomi och livssituation. En del personer vill helt enkelt veta exakt vad de ska betala varje månad, även om det inte blir det billigaste, man tar den kostnaden för att sova gott om natten och slippa oroa sig, Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.


Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2015

2016

2017

Dec 2018

Jan 2019

Feb 2019

3 månader

82

78

66

65

68

66

1-4 år

16

21

33

32

30

32

5-10 år

2

1

1

2

2

2

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef SBAB, 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se