Press

Pressmeddelande | 2019-02-19

Kommentar: Illavarslande stort fall i bostadsbyggandet

SCB:s nya siffror visar ett stort tapp i antalet påbörjade nya bostäder förra året. Samtidigt visade Nyhetsbyrån Direkts sammanställning igår att antalet sålda nya bostäder gick upp kraftigt mellan tredje och fjärde kvartalet förra året. Informationen spretar åt lite olika håll avseende framtiden för nyproduktionen. I kombinationen med de mycket låga förväntningar husbyggarna hade i Konjunkturinstitutets senaste Konjunkturbarometer ligger SBAB än så länge kvar med bedömningen att bostadsinvesteringarna faller med 30 procent 2019 i förhållande till 2017. Att nedgången i antalet nya bostäder markant kommer att dra ned BNP-tillväxten 2019 i förhållande till 2018 står nu alltmer klart.

SCB publicerade idag nya siffror som visar att antalet påbörjade bostäder sjönk med 16 procent under helåret 2018. Under gårdagen publicerade Nyhetsbyrån Direkt siffror som visar att stora aktörer som JM Stockholm, Bonava och Veidekke under samma period hade ännu större tapp i antalet påbörjade bostäder. Även om man ska vara försiktig med att tolka enskilda kvartalsutfall, och i synnerhet för enskilda bolag som ligger i olika faser med sina projekt, så är fallet illavarslande.

- Fallet är förstås olyckligt sett till att det råder stor bostadsbrist i våra stora inflyttningsregioner, en brist som dessutom kommer att tillta de kommande åren. Men också sett till att vi nu ser tydliga tecken på att vi är på väg in i en lågkonjunktur, säger Robert Boije, Chefsekonom på SBAB.

Nyhetsbyrån Direkts sammanställning från igår visade samtidigt att antalet sålda nyproducerade bostäder gick upp relativt mycket mellan det tredje och fjärde kvartalet förra året.

- Informationen spretar åt lite olika håll nu avseende framtiden för nyproduktionen. I kombinationen med de mycket svaga förväntningar husbyggarna hade i Konjunkturinstitutets senaste Konjunkturbarometer ligger vi än så länge kvar med bedömningen att bostadsinvesteringarna faller med 30 procent 2019 i förhållande till 2017. Bland prognosmakarna var vi tidigt ute med att förutspå en stor nedgång i bostadsproduktionen, men sett till det låga antalet påbörjade lägenheter det fjärde kvartalet är det möjligt att vi kan komma att behöva revidera ned bostadsproduktionen ytterligare i vår kommande prognos, säger Robert Boije.

- De stora byggbolagen kan delvis hålla uppe produktionen genom att rikta om resurser till annat byggande, till exempel av infrastruktur och offentliga lokaler. Samtidigt kan nedgången i antalet påbörjade bostäder också smitta av sig på en nedgång i infrastrukturinvesteringarna. Men att nedgången i antalet nya bostäder kommer att dra ned BNP-tillväxten 2019 i förhållande till 2018 står mer och mer klart, säger Robert Boije.


För mer information, kontakta gärna:

Robert Boije, Chefsekonom SBAB, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presskontakt SBAB, 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se