Press

Pressmeddelande | 2019-02-12

SBAB sänker bolåneräntorna för samtliga bindningstider

Från och med tisdag den 12 februari sänker SBAB listräntorna för bolån med mellan 0,10 och 0,15 procentenheter. Listräntan för bolån med 3-mån, 1-års, 3-års, 4-års, 5-års, 7-års och 10-års bindningstid sänks med 0,10 procentenheter. Listräntan för 2-års bindningstid sänks med 0,15 procentenheter.

SBAB vill driva utvecklingen och ha det bästa kunderbjudandet. Därför sänker SBAB bolåneräntorna trots att upplåningskostnaderna i stort inte har förändrats. SBAB har de senaste åren ökat sin marknadsandel och tog hela 17 procent av marknadstillväxten för bolån under 2018. Målet för 2019 är att fortsätta växa och ta ytterligare marknadsandelar. Som ett led i den ambitionen genomförs kontinuerligt förändringar som ska göra att SBAB erbjuder enkla och tydliga villkor, transparens kring prissättning och hög tillgänglighet.

- Vi strävar alltid efter att ha ett så konkurrenskraftigt erbjudande som möjligt för bolån. De räntevillkor vi har ska vara fördelaktiga för såväl befintliga som nya kunder oavsett belåningsgrad. För kunder med bolån på 1 mkr eller mer och med en belåningsgrad på högst 60% är vår bolåneränta med 3-mån bindningstid nu endast 1,29 procent. För Grönt bolån kan den bli 1,19 procent, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

I tabellen nedan framgår exempelräntor för bolån på 1 mkr eller mer vid olika belåningsgrader (ränta för Grönt bolån med 0,10 procentenheter avdrag inom parentes).

Bindningstid

0–60% belåningsgrad

70% belåningsgrad

80% belåningsgrad

3 månader

1,29 (1,19)

1,39 (1,29)

1,59 (1,49)

1 år

1,29 (1,19)

1,39 (1,29)

1,59 (1,49)

2 år

1,34 (1,24)

1,44 (1,34)

1,64 (1,54)

3 år

1,44 (1,34)

1,54 (1,44)

1,74 (1,64)

4 år

1,54 (1,44)

1,64 (1,54)

1,84 (1,74)

5 år

1,74 (1,64)

1,84 (1,74)

2,04 (1,94)

7 år

2,04 (1,94)

2,14 (2,04)

2,34 (2,24)

10 år

2,54 (2,44)

2,64 (2,54)

2,84 (2,74)

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån. Listräntorna gäller även för bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Sparbanken Syd.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Listränta (%)

3 månader

-0,10

1,64

1 år

-0,10

1,64

2 år

-0,15

1,69

3 år

-0,10

1,79

4 år

-0,10

1,89

5 år

-0,10

2,09

7 år

-0,10

2,39

10 år

-0,10

2,89

SBAB:s modell för räntesättning är enkel och transparent. Kundens bolåneränta ligger alltid nära listräntan. Kunden slipper att förhandla om bolåneräntan och SBAB ställer inga krav på andra engagemang för att få låg bolåneränta. För bolån om lägst 1 mnkr avgör bostadens belåningsgrad vad bolåneräntan blir. Om bostaden är energieffektiv blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procentenheter för energiklass A och B samt 0,05 procentenheter för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.


För mer information, kontakta gärna:

Erik Wennergren, Presskontakt SBAB, 0724-51 79 37,erik.wennergren@sbab.se