Press

Pressmeddelande | 2019-02-06

Tremånaders fortfarande poplärast

68 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB i januari valde kortast möjlig bindningstid. Det är en ökning sedan december då 65 procent valde tremånaders bindningstid.

68 procent valde kortast bindningstid av de som tecknade nya bolån i januari, vilket är en ökning sedan december. Det är samma andel (68 procent) som i november.

Bindningstider på upp till tre år ökar

Av de som band sina räntor i januari ( december månad inom parentes) valde 13(17) procent ettårig bindningstid och 8 (8) procent tvåårig bindningstid. 8(6) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

I december höjde Riksbanken reporäntan till -0,25 procent. Den första höjningen på 7 år.

- Även om nästan 7 av 10 väljer kortast möjlig bindningtid har diskussioner om kommande räntehöjningar knappast undgått någon. De som väljer att binda gör det på upp till tre år. Om fler trott att räntorna kommer att stiga snabbt, givet att man planerar att bo kvar, hade vi sett en ökning av andelen låntagare som väljer de ännu längre räntebindningtiderna, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2015

2016

2017

Nov 18

Dec 18

Jan 18

3 månader

82

78

66

67,5

65

68

1-4 år

16

21

33

30

32

30

5-10 år

2

1

1

2

2

2

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presskontakt SBAB, 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se