Press

Pressmeddelande | 2019-01-24

SBAB emitterar Sveriges första säkerställda gröna obligation med bolån som säkerhet

Som ett led i SBAB:s ambition att driva bostadsmarknaden i en mer hållbar riktning tillsammans med kunder och investerare emitterades den 23 januari Sveriges första säkerställda gröna obligation med bolån som säkerhet. Obligationen möttes av ett mycket stort intresse och emissionsstorleken fastställdes till 6 mdkr vilket innebär att det är den största gröna obligationen som är emitterad på den svenska marknaden.

Under 2018 lanserade SBAB Grönt Bolån med en ränterabatt för alla bolånetagare i villor och bostadsrätter med energiklass A, B eller C. Omvandlingen till ett Grönt Bolån sker med automatik i SBAB för alla bolånetagare som har en energideklaration som motsvarar kraven. Det är något som inte görs hos de andra bankerna som erbjuder gröna bolån. De lån som klassas som gröna ger SBAB möjlighet att emittera gröna obligationer.

- Det är mycket glädjande att det har varit ett så stort intresse för emissionen. Investerarkollektivet, som bland annat representerar svenskarnas pensionspengar, spelar en viktig roll för att sluta kretsloppet där både utlåningen och upplåningen är grön. Vi har som ambition att driva bostadsmarknaden i en mer hållbar riktning och detta ger oss goda möjligheter att få ännu bättre fart och större utväxling i det arbetet, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

Majoriteten av Sveriges bostadsbestånd är byggt innan 1970 talet, en tid då energieffektivitet saknades som begrepp i byggreglerna och idag står bostäder för ca 40 procent av Sveriges totala energianvändning. I Sverige anger miljökvalitetsmålen att den totala energianvändningen i bostäder och lokaler ska minska med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050.

- Att effektivisera och minska energiförbrukningen är en förutsättning för att vi ska lyckas uppnå Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling. Lanseringen av vårt Gröna Bolån var en del av vår gröna resa för att driva på utvecklingen genom att bland annat skapa incitament för minskad energiförbrukning bland konsumenter. Med emissionen av en säkerställd grön obligation sluter vi nu kretsloppet genom att involvera investerare. Det är glädjande och hoppfullt att det finns ett stort intresse bland investerare att bygga och finansiera hållbara samhällen med energivänliga och klimatsmarta bostäder, säger Malin Pellborn, Hållbarhetschef SBAB.

I mitten av 2016 blev SBAB den första banken i Sverige att emittera en grön obligation. SBAB:s gröna obligationer fungerar som vanliga obligationer med undantaget att obligationslikviden är öronmärkt för finansiering eller refinansiering av bostadsfastigheter som uppfyller ett antal kriterier för energieffektivitet eller innehar vissa miljöcertifieringar. Hittills har SBAB emitterat två gröna obligationer i icke säkerställt format med en total utestående volym om 3,75 mdkr.


Fakta om obligationen

SCBC, ett helägt dotterbolag till SBAB, emitterade den 23 januari en grön säkerställd obligation om 6 mdkr på den svenska marknaden. Obligationen har en löptid om ca 5 år och kommer att noteras på Londonbörsen. Obligationen emitteras med en fast årlig kupongränta om 0,75%, går i likvid den 30 jan 2019 och har förfallodag den 28 mars 2024. Danske Bank, SEB och Swedbank har haft rollen som ”Joint Lead Managers” och hjälpt till med marknadsföringen, distributionen och exekveringen av obligationen.

SBAB:s ramverk för gröna obligationer har granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet CICERO (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo) och klassas som Medium Green.


För mer information, kontakta gärna:

Malin Pellborn, Hållbarhetschef SBAB, 0702-53 45 28, malin.pellborn@sbab.se

Erik Wennergren, Presskontakt SBAB, 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se