Press

Pressmeddelande | 2019-01-23

Slopade ränteavdrag kan ge prisfall på 30 procent

Strukturella och offentlig-finansiella skäl talar möjligen för att reducera ränteavdragen för bostäder men argumenten för att göra det av finansiella stabilitetsskäl är svaga. Det är också centralt att analysera konsekvenserna. Helt slopade avdrag kan ge bostadsprisfall på 30 procent, skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

Efter många år av stigande bostadspriser och bolåneskulder har röster höjts för att ränteavdragen eller skattereduktionen för ränteutgifter kopplade till bostäder bör reduceras eller helt tas bort. Bland annat har Finansinspektionen och Riksbanken föreslagit detta.

- Argumenten för att reducera ränteavdragen av finansiella stabilitetsskäl är inte särskilt starka. Däremot finns vissa strukturella och offentlig-finansiella argument som möjligen talar för nedtrappade ränteavdrag. Det skulle dock samtidigt bidra till bostadsprisfall, förmögenhetsomfördelning och att lånat och eget kapital inte ges samma skattemässiga förutsättningar, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Utifrån en inom forskningen vanligen använd user-cost-of-housing-beräkning är en tumregel att bostadspriserna kan falla med 1 procent för varje procentenhet som ränteavdragen reduceras. Helt slopade ränteavdrag skulle därmed teoretiskt sett kunna leda till ett bostadsprisfall på 30 procent. I praktiken beror dock effekten på hur bostadsutbudet ändras på sikt och på om hushållen uppfattar förändringen som bestående eller inte. Med tanke på risken för potentiellt stora prisfall bör nedtrappade ränteavdrag hursomhelst ske över en lång tidsperiod.

- Konsekvenserna av en kraftig reducering eller ett slopande av ränteavdragen beror också lite på om reformen sker isolerat eller i ett paket med kompenserade åtgärder. Det är ändå troligt att det skulle ha betydande pris-och förmögenhetseffekter. Det visar erfarenheten från skatteomläggningen i början av 90-talet som i efterhand bedömdes ha bidragit till ett fall i bostadspriserna med 15 procent, säger Robert Boije.

Läs hela debattartikeln här.


För mer information, kontakta gärna:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB, 0702 69 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presskontakt SBAB, 0724- 51 79 37, erik.wennergren@sbab.se