Press

Pressmeddelande | 2019-01-22

28 procent av kvinnorna saknar buffert för oförutsedda utgifter

Fler kvinnor än män saknar en buffert. Ju yngre i ålder desto högre andel som inte har några pengar alls för oförutsedda utgifter. Bland 18 till 22 åringarna saknar 36 procent helt en buffert. Det konstaterar SBAB i sin senaste undersökning.

76 % av männen och 72 % av kvinnorna har en buffert för oförutsedda utgifter. Bland dem som har en buffert är det stor variation i hur stor den är.

Har du en buffert för oförutsedda utgifter?

Ålder

Ja

Nej

18 – 22 år

64

36

23 – 35 år

77

23

36 – 55 år

72

28

56 – 80 år

75

25

- Att sakna buffert som ung är oftast inte ett så stort problem. Då är det mer anmärkningsvärt att 28 procent i åldern 36 till 55 år helt saknar pengar för det oförutsedda. Att ha pengar för något som sker är en trygghet, oavsett om det handlar om tillfällig arbetslöshet, sjukdom eller en trasig diskmaskin, säger Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB.

- Det är först när det oförutsedda sker som man kommer på att en buffert saknas. Många har täckning för oförutsedda ekonomiska händelser på upp till 10 000 kronor vilket är bra, men jag önskar att vi i nästa års undersökning ser att andelen med buffertsparande har ökat, säger Claudia Wörmann.

Hur stor buffert har du?

Diagram över hur buffertsparande ser ut jämfört mellan män och kvinnor


Bufferten på ett sparkonto
Allra vanligast är det att ha bufferten på ett sparkonto, 43 procent av männen respektive 47 procent av kvinnorna har sin buffert på ett sparkonto. Följt av fonder och aktier ( 29 respektive 25 procent). 16 procent av männen har sin buffert på lönekontot, 9 procent av kvinnorna.


Boendeekonomen Claudia Wörmanns fem tips för att komma igång med ett buffertsparande

  • Mitt första råd till dig som helt saknar buffert är att se över dina inkomster och utgifter, dina avtal och abonnemang, där kan det finnas något du kan spara in på som kan bli en början till ett buffertsparande.
  • Hur stor buffert du behöver avgörs av din livssituation. Bor du som ensamstående i en hyrd bostad och saknar bil krävs det inte lika stor buffert som om du bor med din familj i en ägd bostad och har en eller flera bilar.
  • Genom att ha pengarna på ett sparkonto kommer du åt dem direkt när de behövs. Se till att du får ränta och att kontot omfattas av insättningsgarantin.
  • Sträva efter att ha en stående överföring per månad.
  • Jämför dig inte med andra och sätt inte för höga mål, att ha lite sparat är bättre än inget alls.


Om undersökningen
SynoInt har genomfört undersökningen på uppdrag av SBAB. Undersökningen som besvarade av 1003 personer i åldrn 18 till 80 år var aktiv mellan den 17 – 31 december 2018.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se
Erik Wennergren, presskontakt, SBAB, 0724 51 79 37, erik.wennergren@sbab.se