Press

Pressmeddelande | 2019-01-07

Viljan att binda förstärktes under december

Under december valde 65 procent av de som tecknade nya bolån hos SBAB att binda räntan på tre månader. Det är en minskning sedan föregående månad då 67,5 procent valde tremånaders bindningstid.

65 procent valde kortast bindningstid av de som tecknade nya bolån i december, vilket är en ytterligare minskning sedan november. Den största skillnaden mellan två enskilda månader uppmättes mellan oktober och november. Från 76 till 67,5 procent som valde tremånaders bindningstid på sina bostadslån. Tendensen mot att binda förstärktes under december.

Bindningstider på upp till tre år ökar

Av de som band sina räntor i december (november månad inom parentes) valde 17(17) procent ettårig bindningstid och 8 (7) procent tvåårig bindningstid. 6(6) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

I december höjde Riksbanken reporäntan till -0,25 procent. Den första höjningen på 7 år.

Man ska komma ihåg att för en del personer på bostadsmarknaden är detta den första höjningen de upplever.

- Kartlägg din egen situation, skaffa dig koll på dina egna bolån och räkna på vad en höjning skulle innebära för din boendeekonomi. Jag är övertygad om att det finns en stor skiljeline i inställningen till vad som är en hög ränta mellan de som var med på 1990- talet och de som inte var det. Vi har fortfarande väldigt låga räntor och krasst kan man säga att klarar man inte ens en liten höjning ska man överväga att byta boende till något billigare, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Boendeekonomens tips: Nu när räntorna fortfarande är låga kan du passa på att bygga upp en buffert. När du räknat på vad högre ränta skulle innebära för dig i ökande kostnader kan du sätta in dessa pengar på ett sparande eller kanske välja att amortera lite extra. På så sätt bygger du upp en buffert och lär dig leva efter högre ränta.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2015

2016

2017

Juli 18

Nov 18

Dec 18

3 månader

82

78

66

79

67,5

65

1-4 år

16

21

33

20

30

32

5-10 år

2

1

1

1

2

2

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Erik Wennergren, Presskontakt SBAB, 0724- 51 79 37, erik.wennergren@sbab.se