Press

Pressmeddelande | 2018-12-21

SBAB höjer bolåneräntorna med 3 månader, 1 års och 2 års bindningstid

SBAB höjer räntan för bolån med 3 månaders, 1 års och 2 års bindningstid med 0,15–0,25 procentenheter. Listräntorna för lån med övriga bindningstider lämnas oförändrade. Ändringarna gäller från och med idag den 21 december 2018.

Riksbanken meddelade den 20 december att reporäntan höjs med 0,25 procent till minus 0,25 procent. Samtidigt signalerade Riksbanken att räntan kommer att fortsätta höjas i långsam takt de kommande åren.

De korta marknadsräntorna, däribland 3 månader STIBOR, har sedan en tid stigit bland annat till följd av Riksbankens förväntade reporäntehöjning. Med anledning av ökade upplåningskostnader för korta räntebindningstider höjer SBAB räntorna från och med fredagen den 21 december för bolån med 3-månader,1-års och 2-års bindningstid med 0,15–0,25 procentenheter.

SBAB:s lägsta bolåneränta för bolån med 3-månaders bindningstid är efter höjningen 1,21 procent, vilket erbjuds kunder med en belåningsgrad om högst 40 % och lånebelopp om lägst 3,9 mnkr, samt där bostaden har energiklass A eller B.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor samt genomsnittsräntor för november, för bolån. Listräntorna gäller även för bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Sparbanken Syd.

Bindningstid

Förändring
(procentenheter)

Listränta (%)

Genomsnittsränta,
november (%)

3 månader

+0.25

1.74

1.32

1 år

+0.25

1.74

1.33

2 år

+0.15

1.84

1.54

3 år

Oförändrad

1.89

1.76

4 år

Oförändrad

2.11

1.96

5 år

Oförändrad

2.31

2.15

7 år

Oförändrad

2.75

2.55

10 år

Oförändrad

3.24

3.11


I SBAB:s modell för räntesättning avgör bostadens belåningsgrad och lånets storlek vilken bolåneränta som erbjuds. Om bostaden är energieffektiv blir bolåneräntan ännu lägre genom att för Energiklass A, B eller C erbjuds ränterabatt om 0,10 procent för A och B samt 0,05 procent för C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.


För mer information, kontakta gärna:

Erik Wennergren, presskontakt, SBAB, 0724 51 79 37, erik.wennergren@sbab.se