Press

Pressmeddelande | 2018-12-13

Kommentar: Inflationsutfallet talar för oförändrad ränta

Dagens inflationsutfall från SCB pekar på ett fortsatt lågt underliggande inflationstryck i svensk ekonomi. Detta, i kombination med det svaga BNP-utfallet för det tredje kvartalet och nedgången i hushållens konsumtion, talar för att Riksbanken behåller reporäntan oförändrad i nästa vecka.

Inflationen mätt med Riksbankens målvariabel KPIF har sedan i våras legat över Riksbankens mål på 2 procent. Dagens inflationsutfall från SCB ändrar inte den bilden. Inflationen i november mätt med KPIF var 2.1 procent. Den underliggande inflationen mätt med KPIF-XE, det vill säga KPIF rensat för energipriser, visar dock på ett fortsatt svagt underliggande inflationstryck i svensk ekonomi. Mätt med KPIF-XE uppgick inflationen i november till endast 1.4 procent. Såväl KPIF som KPIF-XE sjönk dessutom med en tiondel mellan oktober och november

- Den statistik som inkommit sedan det förra penningpolitiska mötet i oktober tyder på att Riksbanken sitter still i båten. BNP-utfallet för tredje kvartalet kom in mycket lågt. Det är preliminärt och kan komma att ändras men det är inget som Riksbanken kan räkna med. Det drevs dessutom av en svag hushållskonsumtion som verkar dämpande på inflationen. Konsumtionsutfallet för oktober, som kom i måndags, pekade dessutom på en nedgång på 0,3 procent jämfört med samma månad förra året, vilket borde oroa Riksbanken, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- När Riksbanken inte valde att höja reporäntan vid det förra penningpolitiska mötet ser jag inte riktigt vilka skäl som Riksbanken skulle ange för att höja reporäntan i nästa vecka efter den för inflationen negativa statistik som inkommit sedan förra mötet. Det vore därför direkt förvånande om Riksbanken väljer att höja reporäntan i nästa vecka, säger Robert Boije.

Utfallet ligger i linje med de antaganden som låg till grund för SBAB:s senaste Boränteprognos enligt vilken den rörliga boräntan ligger på 2,6 procent den 1 januari 2022 och femåringen på 3,5 procent. Boräntenytt nr 4 2018 finns att ladda ner här.


För mer information, kontakta gärna:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se