Press

Pressmeddelande | 2018-12-06

Fler garderar sig mot stigande räntor

Under november valde 67,5 procent av de som tecknade nya bolån hos SBAB att binda räntan på tre månader. Det är en kraftig minskning sen föregående månad då 76 procent valde tremånaders bindningstid.

67,5 procent valde kortast bindningstid av de som tecknade nya bolån i november, en kraftig minskning sedan oktober. Diskussionen om stigande räntor ökar i intensitet, nu handlar det inte längre om en höjning blir av utan snarare när den blir av, i december eller i början av 2019.

Bindningstider på upp till tre år ökar

Av de som band sina räntor i november (oktober månad inom parentes) valde 17(14) procent ettårig bindningstid och 7(5) procent tvåårig bindningstid. 6(3) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

- Även om en majoritet än så länge väljer tremånaders så ser vi att fler tar höjd för stigande bostadsräntor och binder sina bolån. Hur man väljer att göra med sitt bostadslån är individuellt och påverkas bland annat av vilket utrymme man har i ekonomin att klara en höjning och om man planerar att flytta eller bo kvar. Till viss del handlar det också om ens personlighet. Att människor väljer att binda trots att kortare bindningstid varit billigare historiskt kan ha så enkel förklaring som att man helt enkelt tar den lite högre kostnaden för att slippa oroa sig och kunna sova gott om natten, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Boendeekonomens tips: Allra bästa sättet att stävja sin egen oro inför kommande räntehöjningar är att vara påläst. Börja med att kartlägga dina lån och framförallt vilken ränta du har. Räkna sedan på vad en höjning innebär för just din boendeekonomi. Det finns många verktyg på nätet till hjälp för den som tycker det är svårt. Ett sätt är att redan nu börja leva som om räntan vore högre, räkna ut hur mycket dyrare det blir för dig med exemplevis en dubbelt så hög ränta. Sätt mellanskillanden på ett sparkonto eller amortering.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2015

2016

2017

Juli 18

Okt 18

Nov 18

3 månader

82

78

66

79

76

67,5

1-4 år

16

21

33

20

23

30

5-10 år

2

1

1

1

1

2

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se