Press

Pressmeddelande | 2018-12-04

Bostadsmarknaden: Hälften av unga anser att de har det svårare än andra generationer

SBAB har ställt bostadsrelaterade frågor till närmare 500 personer med bolån. En av frågorna som besvarades var om man anser att den egna generationen har det sämre än andra på bostadsmarknaden. Hälften av personer i åldern 30 till 44 år anser att de har det sämre än andra generationer Även de äldre i undersökningen håller med om att yngre generationer har det svårare idag.

Unga kan inte flytta hemifrån och äldre hittar ingen lämplig bostad när de bott färdigt i sina hus. När svårigheterna på bostadsmarknaden diskuteras hamnar ofta de yngres problem att flytta hemifrån i fokus. En annan grupp som får illustrera en illa fungerande bostadsmarknad är de äldre som bott klart i sin villa och som inte hittar något att flytta till.

Brist på hyresrätter och långa köer, höga hyror på andrahandsbostäder, stigande priser på ägda bostäder och kreditrestriktioner bidrar sammantaget till att de yngre anser att de har det svårare på bostadsmarknaden i jämförelse med äldre generationer.

Andel i varje årsgrupp som anser att de har det sämre än andra

Årsgrupp

Procent

30-44

50%

45-59

27%

60+

10%

Källa: SBAB:s kundpanel

SBAB undersökte även om man vill prioritera någon särskild grupp på bostadsmarknaden. I den här frågan är alla eniga och svaren talar sitt tydliga språk: det är de unga som bör prioriteras i första hand.

- Alla generationer och individer brottas med egna och vitt skilda problem på bostadsmarknaden. Jag tycker att det är en aning hoppfullt ändå att det finns en samsyn kring att det är de ungas situation som bör förbättras. Man kan hoppas att de med makt att på riktigt underlätta situationen för de unga på bostadsmarknaden ser det som lika prioriterat som personerna i vår undersökning, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Så här rangordnades de olika grupperna i fallande skala

30-44 år

45-59 år

60+

1. Unga

1. Unga

1. Unga

2. Alla grupper

2. Alla grupper

2. Alla grupper

3. Ingen

3. Äldre/Ingen

3. Äldre

4. Äldre/Separerade

4. Ungas föräldrar/ Äldre

4. Ingen

5. Ungas föräldrar

 

5. Ungas föräldrar


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i november i SBAB:s egen kundpanel och närmare 500 personer med bolån/sparkonto deltog.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se