Press

Pressmeddelande | 2018-11-20

Många som separerar hamnar i kläm – kraftig ökning sen 2016

SBAB har frågat drygt 1 000 personer om de själva har erfarenhet av att, eller känner någon som, skjutit upp en separation på grund av hur bostadsmarknaden ser ut. 37 procent svarar ja. Det är en kraftig ökning sedan 2016, då 21 procent svarade ja på samma fråga.

När svårigheterna på bostadsmarknaden diskuteras hamnar ofta de yngres problem med att flytta hemifrån i fokus. En annan grupp som får illustrera en illa fungerande bostadsmarknad är de äldre som bott klart i sin villa och som inte hittar något att flytta till. Båda dessa grupper hamnar rättmätigt i centrum för hur hinder och trösklar bör ses över för att underlätta för människor att flytta.

Lite i skymundan av båda dessa grupper hamnar alla de som separerar varje år. Där ett hushåll ska bli två. Är det barn med i bilden ska dessutom båda parter ha råd att gå vidare inom ett begränsat geografiskt område då många vill bo kvar i närområdet med närhet till barnens skola och sociala liv.

Förra året kom det in 30 899 skilsmässoansökningar till Domstolsverket. Till det ska läggas alla som separerar utan att vara gifta. Det saknas statistik på hur många samboförhållanden som upphör årligen. I en grupp på 10 personer har knappt 4 egen erfarenhet av eller känner någon som skjutit upp en separation på en grund av en dåligt fungerande bostadsmarknad.

- Separationer gör att hjulen snurrar på bostadsmarknaden oavsett marknadsläge. När andra kan avvakta i hopp om bättre pris som säljare eller lägre pris som köpare måste de som separerar, om de kan, agera snabbt. Tänk dig själv, förhållandet är slut med allt vad det innebär både praktiskt och känslomässigt och så tvingas ni dessutom kanske bo kvar i samma bostad, det måste ju vara en otroligt påfrestande situation. Det finns inga enkla lösningar på det här problemet men det finns i alla fall några åtgärder man själv kan göra för att underlätta situationen, säger Claudia Wörmann, Bondeekonom på SBAB.


Tips till dig som ska separera:

- Se till att ha alla papper på plats redan när ni går in i en relation, äktenskapsförord som gift och samboavtal som sambo.

- Ställ dig i de bostadsköer som finns, både kommunala och privata. Det kostar inte många kronor och kan vara en billig utväg.

- Ha rimliga förväntningar på nästa boende, var realistisk och ta den tid du behöver för att få till ett helt hem.

- Om det känns OK att vara öppen med er situation -berätta för vänner och bekanta, kanske kan de hjälpa till med en temporär bostadslösning.


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Cint/ Snabba Svar på uppdrag av SBAB via webbenkät till ett riksrepresentativt urval i juni 2016, 1044 personer svarade. Undersökningen genomfördes av SynoInt på uppdrag av SBAB via webbenkät till ett riksrepresentativt urval i november 2018, 1006 personer svarade.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se