Press

Pressmeddelande | 2018-11-08

Färre valde kort bindingstid på nya lån

Under oktober valde 76 procent av de som tecknade nya bolån hos SBAB att binda räntan på tre månader. Det är en minskning sedan september då 78 procent gjorde det valet. Även om det handlar om en liten minskning kan det tolkas som att ränteoron många känner slår igenom i val av bindningtid.

76 procent valde kortast bindningstid av de som tecknade nya bolån i oktober, en liten minskning sedan september. Vilket inte alls är så konstigt då de stundande högre räntorna diskuteras flitigt i media och troligtvis även runt middagsbordet hemma. Av de som band sina räntor valde14 procent ettårig bindningstid och 5 procent tvåårig bindningstid. 3 procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

I september meddelade Riksbanken att räntan lämnas oförändrad, prognosen är att en första höjning med 0,25 procentenheter kommer i december i år eller i februari 2019. Att det medför att räntan på bolån kommer att stiga är bolåntagarna medvetna om och många känner sig oroliga. Alla har olika förutsättningar att klara en räntehöjning och rapporteringen blir ofta generell.

- Allra bästa sättet att stävja sin egen oro om kommande räntehöjningar är att vara påläst. Börja med att kartlägga dina lån och framförallt vilken ränta du har. Räkna sedan på vad en höjning innebär för just din boendeekonomi. Det finns många verktyg på nätet till hjälp om man tycker att det är svårt. Gör det redan idag, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Att välja kort bindningstid på sina bolån kan passa den med god marginal i ekonomin och som inte är så räntekänslig. För den som vet att boendet ska behållas den närmsta tiden och som vill veta exakta boendekostnader kan bunden ränta vara ett bra alternativ. Speciellt för den som är mer räntekänslig kan det kännas som en trygghet, i tider när räntan är på väg upp, att veta exakt kostnad varje månad.

 

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2015

2016

2017

Juli 18

Sept-18

Okt-2018

3 månader

82

78

66

79

78

76

1-4 år

16

21

33

20

21

23

5-10 år

2

1

1

1

1

1

Totalt

100

100

100

100

100

100

Anm.: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se