Press

Pressmeddelande | 2018-10-23

3 av 10 vet inte sin ränta på sparkontot

SBAB frågade 1 000 personer med sparkonto om de vet vad de har för ränta och det visade sig att 3 av 10 inte vet. Betydligt fler kvinnor än män uppger att de inte har koll på vilken ränta de har.

29 procent kan inte uppge vad de har för ränta på sitt sparkonto. Vår undersökning visar dessutom att det är betydligt fler kvinnor än män som inte vet vad de har för ränta. 36 procent av kvinnorna och 22 procent av männen säger att de inte vet.

Vet du vilken ränta du har på ditt sparkonto?

 

Alla

Män

Kvinnor

Ja, jag vet exakt

30%

36%

24%

Ja, jag vet ungefär

36%

36%

35%

Nej, vet inte

29%

22%

36%

- Min uppmaning till dig som inte vet vad du har för ränta, oavsett hur mycket eller lite du sparar är att kolla upp dina villkor redan idag. Jämför sparkonton hos olika aktörer. Att ha ett sparkonto utan ränta är ju som att tacka nej till pengar, säger Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB.

Det visar sig vidare att den vanligaste anledningen till att jämförelsen inte blivit av är att det inte upplevs vara värt tiden det tar att jämföra eftersom räntan är så pass låg. 19 procent uppger att de har jämfört sparkonton till viss del och 13 procent har gjort en jämförelse och därefter valt sparkonto.

Har du jämfört sparkonton hos olika aktörer?

 

Alla

Män

Kvinnor

Ja, jag har jämfört olika aktörer och valt den jag har nu

13%

17%

10%

Ja, jag har jämfört lite grann och är nöjd med det

19%

17%

21%

Nej, det är inte värt tiden, det är så låg ränta ändå

47%

50%

43%

Nej, jag har inte förmågan att sätta mig in i sådana frågor

4%

1%

6%

Nej, jag tycker det är svårt att hitta jämförande information

11%

9%

12%

Nej, av andra orsaker

6%

5%

7%


Färre kvinnor än män har jämfört sparkonton hos olika aktörer. 10 procent av kvinnorna har jämfört och 17 procent av männen. Sen är det intressant att så pass många säger att det beror på andra orsaker.

- Att jämföra och välja nytt sparkonto med ränta är att ta ansvar för sin ekonomi. Sen kan vi absolut vara självkritiska inom branschen och bli ännu bättre på att informera om våra villkor för sparande, så att det blir lättare att välja, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.


Om undersökningen
Genomfördes under vecka 1 och 2, 2018, 1185 personer i åldern 20 till 80 år besvarade undersökningen som TNS Sifo gjorde på uppdrag av SBAB.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se