Press

Pressmeddelande | 2018-10-09

Kort bindningstid populärast trots förväntat stigande räntor

Under september valde 79 procent av de som tecknade nya bolån hos SBAB att binda räntan på tre månader. Det är ingen förändring sedan i augusti.

79 procent valde kortast möjlig bindningstid när de tecknade nya bolån i september. Trenden med att i första hand välja tremånadersränta håller därmed i sig.

I september valde 13,5 procent ettårig bindningstid och 4 procent tvåårig bindningstid. 3 procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. De senaste fem åren har tremånadersräntan varit förstahandsvalet under alla månader utom två.
I september meddelade Riksbanken att räntan lämnas oförändrad, prognosen är att en första höjning med 0,25 procentenheter kommer i december i år eller i februari 2019.

- Skillnaden mellan kort och längre bindningtid är inte så stor och det påverkar människors val. I dagsläget vet alla att räntan kommer att stiga, även om vi inte vet exakt när, därför trodde jag att fler skulle välja att binda sina lån. En annan faktor som kan påverka bolåntagarnas val kan vara att man ser amorteringen som en krockkudde. Amorteringen minskar skulden och därmed räknar man med att klara av sina omkostnader trots en kommande högre ränta, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Tabell över hur bindningstiderna var fördelade för privatkunder fram till augusti 2018


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se