Press

Pressmeddelande | 2018-10-08

SBAB och byggbranschen tar krafttag mot skattefusket

Den rådande byggboomen i Sverige har lett till en oroväckande utveckling kring hur bostäder och infrastruktur byggs. Lönedumpning, skatteundandragande och svartarbete är i dag omfattande samhällsproblem. SBAB och företrädare för några av Sveriges största bostadsutvecklare föreslår nu en rad förändringar, bland annat ökad kravställning från bankerna för att få bukt med problematiken.

Just nu pågår omfattande byggnationer av infrastruktur och bostäder i Sverige. Flera undersökningar visar dock att sättet det byggs på i många fall inbegriper svartarbete, lönedumpning och att mänskliga rättigheter inte respekteras i underleverantörsleden. Visselblåsarprojektet ”Fair Play Bygg” tar emot anmälningar om misstänkt fusk från allmänheten. I en rapport från 2018 är ”anställda som avlönats svart” det i särklass vanligaste anmälda brottet.

I ett gemensamt upprop går därför SBAB och några av byggbranschens största aktörer ut i syfte att bland annat bankerna ska öka kraven på byggbolagen vid beslut om finansiering av nybyggnation. Tillsammans startar de nu ett fördjupat arbete med utgångspunkt i fyra fokusområden:

1. Bättre uppföljning och kontroll av byggbolag och beställare
2. Fler åtgärder för att minska risken för att oseriösa underleverantörer anlitas
3. Skärpt kontrollarbete från myndigheter
4. Förbättra bankernas kravställande vid finansiering av byggprojekt

– Vi vill med initiativet hitta nya lösningar med hjälp av bred samverkan och vi kommer givetvis att välkomna fler banker i denna process, då det är helt avgörande för att lyckas, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

– Målet med arbetet är även att diskutera hur till exempel byggbranschen och beställarna kan vidta åtgärder för att förhindra oseriösa underleverantörer, hur kontroller kan skärpas samt hur bankerna kan ställa högre krav på finansiering av byggprojekt. I förlängningen skulle detta kunna resultera i en slags rättvisemärkning av byggnationer, vilket ju även gynnar slutkonsumenten som givetvis bryr sig om den fastighet man valt att flytta in i, säger Malin Pellborn, Hållbarhetschef på SBAB.


För mer information, kontakta gärna:

Klas Danielsson VD SBAB, 0706-94 43 01

Malin Pellborn Hållbarhetschef SBAB, 0702-53 45 28

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se