Press

Pressmeddelande | 2018-09-13

Binda på tre månader allra populärast i augusti

Trenden att välja tremånadersränta håller i sig. 78 procent av de som tecknade nya bolån i augusti valde kortast möjlig bindningstid. Det är en minskning med en procentenhet sedan förra mätningen i juli då 79 procent valde den bindningstiden.

- Tremånadersräntan är förstahandsvalet för merparten. Det är lätt idag att jämföra och välja den bindningstid som passar en bäst, och är man osäker kan man alltid ta en diskussion med sina vänner och bekanta om hur de gör, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

I augusti valde 13 procent ettårig bindningstid och 4 procent tvåårig bindningstid. 3 procent av de som tecknade nya bolån valde att binda lånet på tre år. De senaste fem åren har tremånadersräntan varit förstahandsvalet under alla månader utom två. I januari och februari 2017 var det fler som valde lån med bindningstid på två år, vilket hör ihop med att SBAB sänkte räntan för just den bindningstiden.

I september valde Riksbanken att behålla reporäntan på -0,50. Den svenska ekonomin är stark och inflationen ligger på 2 procent. Stigande energipriser har bidragit till att driva upp inflationstrycket.

- Människor fattar välgrundade beslut kring sin räntebindningstid. Vad mycket lättare det blivit att jämföra ränta och söka information och så mycket svårare det måste ha varit innan vi hade tillgång till informationen via Internet. säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.


Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Tabell över hur bindningstiderna var fördelade för privatkunder fram till augusti 2018


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se