Press

Pressmeddelande | 2018-09-11

Dåliga villkor och dåligt humör – främsta anledningarna till bankbyte

En ny undersökning av SBAB pekar på att det finns ett missnöje hos bankkunder och att hela 61 procent funderar på att byta. Men även om ett bankbyte är smidigt och enkelt, vilket de som genomfört det vittnar om, har de flesta ännu inte tagit steget mot att byta – trots att det kan leda till en förbättrad privatekonomi.

I SBAB:s undersökning fick de som redan bytt bank svara på om det var en enkel process eller inte. Nästan alla upplevde att bytet var lätt och smidigt medan endast 3 procent upplevde det som mycket svårt. Ändå har 20 procent aldrig bytt bank, fast över hälften av alla undersökningens respondenter går i sådana tankar.

– De som bytt samtliga, eller delar av, sina tjänster till en ny bank upplever att processen var lätt. Därför är det förvånande att 20 procent aldrig har bytt bank. Jag väljer att tro att människor helt enkelt glömmer bort att jämföra och byta till något bättre snarare än att de är lojala till sin bank. Eller så orkar de helt enkelt inte ta tag i det. Kanske finns det en utbredd upplevelse att det krävs en ekonomutbildning för att kunna ta kontrollen över sin privatekonomi, men det är ju faktiskt väldigt mycket enklare än så, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Tidigare generationer har traditionellt sett samlat sina banktjänster i en och samma bank, men i dag ser läget lite annorlunda ut. 92 procent av kunderna har fler än en bank och det är både möjligt och, i många fall, fördelaktigt att sprida exempelvis sitt kontosparande, sitt bolån, sina fonder och aktier för att få de bästa erbjudandena hos olika aktörer. Därför är det rimligt att 61 procent av respondenterna i undersökningen funderar på att byta bank. En av de största anledningarna till att människor idag har bytt bank är försämrade villkor. Runt 20 procent har även blivit sura på sin bank av olika anledningar och därför genomfört ett byte.

– Mitt råd är att jämföra banker och tjänster och om du hittar något bättre så byt redan idag. Det är enkelt, det går snabbt och det kan finnas stora besparingar att göra för dig som privatperson, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.


Om undersökningen
441 av SBAB:s kunder besvarade undersökningen, kunderna har bolån och/eller sparkonto hos SBAB. Undersökningen genomfördes i slutet av april 2018.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se