Press

Pressmeddelande | 2018-08-15

Tremånadersränta är förstahandsvalet 

Under juli valde 79 procent av de som tecknade nya bolån hos SBAB att binda räntan på tre månader. Det är ingen förändring sedan i juni.

79 procent valde kortast möjlig bindningstid av de som tecknade nya bolån i juli. Trenden med att välja tremånadersränta håller i sig.

– Jag tolkar det som att människor räknar med låg ränta framöver. Med rörlig ränta finns ju valmöjligheten, den som senare vill binda kan ju göra det, när allt annat med den ny bostaden är på plats, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

I juli valde 12 procent ettårig bindningstid och 5 procent tvåårig bindningstid. 3 procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. De senaste fem åren har tremånadersräntan varit förstahandsvalet under alla månader utom två. I januari och februari 2017 var det fler som valde lån med bindningstid på två år, det hör ihop med att SBAB sänkte räntan för just den bindningstiden.

I juli meddelade Riksbanken att räntan lämnas oförändrad och det gör även räntebanan, prognosen för när det kan bli höjning. Det innebär att Riksbanken fortfarande spår en höjning av räntan under årets sista kvartal.

– Det är mycket att tänka på vid ett bostadsköp, och bolånet är en viktig del. Det kan vara bra att på egen hand räkna ut vad en ränteökning skulle innebära för den som väljer rörlig ränta, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Tabell över bindningstider hos nya bolånekunder


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se