Press

Pressmeddelande | 2018-07-12

Ökat tryck på villamarknaden väntas i Malmö

Utbudet av bostadsrätter till försäljning bedöms bli oförändrat kommande kvartal medan antalet villor till salu ökar. Förmedlingstiden för en bostadsrätt blir oförändrad, medan det kommer att ta längre tid att förmedla en villa konstaterar fastighetsmäklarna i SBAB:s Mäklarbarometer i Malmö.

I Mäklarbarometern har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna bedömer hur senaste kvartalet varit och gör en prognos över kommande. I och med att fastighetsmäklare kommer så nära affären och hör hur både säljarna och köparna resonerar kan de tidigt fånga upp det som senare syns i statistiken. Alla diagram över prognoserna bifogas.


StorMalmö prognos tredje kvartalet 2018

Bostadsrätts- och villamarknaden utvecklas olika.

Utbud och efterfrågan
Utbudet av bostadsrätter till salu bedöms bli oförändrat (52 procent) under tredje kvartalet 2018, och här går uppfattningarna om bostadsrätts- och villamarknaden i Malmö isär, 56 procent bedömer att antalet villor till salu kommer att öka.
Skillnaden går igen i efterfrågan, 58 procent bedömer att efterfrågan på bostadsrätter förblir oförändrad, medan 62 procent bedömer att efterfrågan på villamarknaden ökar.

Prisutveckling
En majoritet (84 procent) av fastighetsmäklarna bedömer oförändrade priser på bostadsrätter tredje kvartalet. På villamarknaden är den mest tongivande uppfattningen att priserna ökar (65 procent) och blir oförändrade (30).

- Här i Malmö till skillnad från både i Stockholm och Göteborg finns en starkare tilltro till att villamarknaden kommer att gå starkt under tredje kvartalet. Fler villor till salu, ökad efterfrågan och svagt stigande villapriser. Bostadsrättsmarknaden präglas av ett stort nytillskott med nyproducerade lägenheter, vilket slår igenom i mäklarnas mer pessimistiska syn på utvecklingen, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

 

StorMalmö andra kvartalet 2018

Olika situation på bostadsrätts – respektive villamarknaden i Malmö
Under andra kvartalet ökade utbudet av bostadsrätter till salu, medan villautbudet var oförändrat. April och maj brukar aktiviteten vara hög på bostadsmarknaden för att dippa i juni i samband med att många tar semester, så även från bostadsmarknaden.

Efterfrågan
Efterfrågan på bostadsrätter minskade (56 %) under andra kvartalet, medan efterfrågan på villor i Malmö ökade under kvartalet, 59 % av fastighetsmäklarna i Malmö delar den bedömningen.

Olika uppfattning om prisläget på bostadsrätts- respektive villamarknaden
Fastighetsmäklarna har olika syn på prisutvecklingen under föregående kvartal, 62 procent bedömer att priserna sjönk på bostadsrätter, 62 procent bedömde att villapriserna steg något.

Längre tid att sälja bostadsrätter, kortare att sälja villor
79 procent bedömde att det tog längre tid att förmedla en bostadsrätt andra kvartalet, 54 procent bedömer att försäljningstiden blev kortare för att sälja en villa.


Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i StorStockholm, StorGöteborg och StorMalmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Undersökningen besvarades i juni.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se