Press

Pressmeddelande | 2018-07-12

Inget nytt under solen på bostadsmarknaden i Stockholm tredje kvartalet

Utbudet av både bostadsrätter och villor till försäljning bedöms bli oförändrat tredje kvartalet. Med oförändrad efterfrågan. Förmedlingstiden, den tid det tar att sälja en bostad, blir varken kortare eller längre utan oförändrad för både villor och bostadsrätter, konstaterar fastighetsmäklarna i SBAB:s Mäklarbarometer i Stockholm.

I Mäklarbarometern har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna bedömer hur senaste kvartalet varit och gör en prognos över kommande. I och med att fastighetsmäklare kommer så nära affären och hör hur både säljarna och köparna resonerar kan de tidigt fånga upp det som senare syns i statistiken. Alla diagram över prognoserna bifogas.


StorStockholm prognos tredje kvartalet 2018

Utbud och efterfrågan
Utbudet av bostadsrätter till salu bedöms bli oförändrat (41 procent) följt av att utbudet ökar (23 procent). Stockholmsmarknaden utmärker sig, genom att fler fastighetsmäklare bedömer ökat bostadsrättsutbud, motsvarande siffra för Göteborg är 9 procent och i Malmö 16 procent. Samma bedömning görs för villamarknaden i Stockholm tredje kvartalet, 45 procent säger att utbudet av villor till salu blir oförändrat.

Prognosen för efterfrågan följer samma linje, med oförändrad efterfrågan, på både bostadsrätter (47 procent) och villor (52).

Prisutveckling
72 procent av fastighetsmäklarna bedömer oförändrade priser på bostadsrätter tredje kvartalet, samma bedömning görs för villor, 69 procent.

- Om fastighetsmäklarnas prognos i StorStockholm slår in lär vi inte uppleva så mycket förändring under tredje kvartalet mot nu. Utbud och efterfrågan bedöms bli oförändrade, likväl som prisutvecklingen. Jag är lite förvånad över samstämmigheten i prognosen oförändrat läge för bostadsrätter och villor, med tanke på de stora skillnaderna mellan boendeformerna, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.


StorStockholm andra kvartalet 2018

Under andra kvartalet minskade utbudet av bostadsrätter till salu, medan antalet villor till salu ökade. April och maj brukar aktiviteten vara hög på bostadsmarknaden för att dippa i juni i samband med att många tar semester, så även från bostadsmarknaden.

Efterfrågan
Efterfrågan på bostadsrätter var oförändrad (45 %) under andra kvartalet, medan efterfrågan på villor i Stockholm sjönk under kvartalet, 42 % av fastighetsmäklarna i Stockholm delar den bedömningen.

Olika uppfattning om prisläget på bostadsrätts- respektive villamarknaden
Fastighetsmäklarna har olika syn på prisutvecklingen under föregående kvartal, 43 procent bedömer att priserna var oförändrade på bostadsrätter, 48 procent bedömde att villapriserna sjönk något.

Längre tid att sälja bostad
55 respektive 63 procent bedömde att det tog längre tid att förmedla en bostadsrätt respektive en villa under andra kvartalet.

 

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i StorStockholm, StorGöteborg och StorMalmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Undersökningen besvarades i juni.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se