Press

Pressmeddelande | 2018-07-10

Kort bindningstid förstahandsvalet hos nya bolånekunder

Under juni valde 79 procent av de som tecknade nya bolån hos SBAB att binda räntan på tre månader. Det är en ökning med en procentenhet sedan i maj.

79 procent valde kortast möjlig bindningstid av de som tecknade nya bolån i juni. Trenden med att välja tremånadersränta håller i sig, och har marginellt förstärkts med 1 procentenhet jämfört med maj.

– Vad man tycker är en hög ränta påverkas i viss mån av om man hade bolån under 1990-talet eller om man inte hade det, till exempel de som äger sitt första boende och som föddes då. I dagsläget är all information lättillgänglig och snabb om hur Riksbanken agerar och planerar bland annat. Snabbheten i information leder till en helt annan allmänbildning, människor kan tillgodogöra sig information och fatta mer välgrundade beslut om hur man vill göra med sin ränta, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

I juni valde 12 procent ettårig bindningstid och 5 procent tvåårig bindningstid. 3 procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

– Människor verkar inte särskilt oroade över att räntorna ska sticka iväg uppåt. Hade den oron varit mer utbredd hade det återspeglats i en ökning av andelen som väljer längre bindningstider, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

I juli meddelade Riksbanken att räntan lämnas oförändrad och det gör även räntebanan, prognosen för när det kan bli höjning. Det innebär att Riksbanken fortfarande spår en höjning av räntan under årets sista kvartal.

Tabell över bindningstider hos nya bolånekunder


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se