Press

Pressmeddelande | 2018-06-28

SBAB sänker bolåneräntor

Från och med torsdagen den 28 juni sänker SBAB listräntan för bolån med 3, 4, 5, 7 och 10 års bindningstid. Räntesänkningarna beräknas få ungefär samma påverkan på genomsnittsräntorna. Listräntorna för bolån med övriga bindningstider lämnas oförändrade.

Med anledning av nedåtgående marknadsräntor för längre bindningstider konstaterar SBAB att utrymme finns att sänka bolåneräntorna för lån med bindningstider mellan 3–10 år. Som en konsekvens av sänkningen av listräntorna förväntas genomsnittsräntorna sjunka med omkring motsvarande procentsats.

Enkelhet och transparens är centralt i SBAB:s kunderbjudande, vilket den låga skillnaden mellan listräntan och genomsnittsräntan visar samt det faktum att bolåneräntan inte är förhandlingsbar eller beror på andra affärer med SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikano Bank och Sparbanken Syd.

 

Bindningstid

Förändring (%)

Listränta (%)

Genomsnittsränta maj (%)

3 månader

Oförändrad

1,49

1,41

1 år

Oförändrad

1,49

1,45

2 år

Oförändrad

1,69

1,62

3 år

- 0,10

1,89

1,90

4 år

- 0,10

2,11

2,07

5 år

- 0,15

2,31

2,31

7 år

- 0,15

2,75

2,72

10 år

- 0,15

3,24

3,33


I SBAB:s modell för räntesättning avgör risknivån genom bostadens belåningsgrad samt lånebeloppet vilken exakt bolåneränta man erbjuds. Kunder kan enkelt räkna fram ränteerbjudandet på sbab.se/bolanekalkyl.


För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Chef Externkommunikation SBAB , 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se