Press

Pressmeddelande | 2018-06-13

Kort bindningstid dominerar

Under maj valde 78 procent av de som tecknade nya bolån hos SBAB att binda räntan på tre månader. Det är en liten ökning sedan april då 77 procent valde tremånaders bindningstid.

78 procent valde kortast möjlig bindningstid av de som tecknade nya bolån i maj. Trenden med att välja rörlig ränta håller i sig, och har marginellt förstärkts med 1 procentenhet jämfört med april.

– Jag tolkar det som att människor inte är särskilt oroade över att räntorna ska sticka iväg uppåt. Hade den oron varit mer utbredd hade det återspeglats i bindningstiderna, vi hade sett en ökning på lån med längre bindningstid än tre månader, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

I maj valde 12 procent ettårig bindningstid och 6 procent tvåårig bindningstid. 3 procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

– För den med stora marginaler och därmed utrymme för att klara en räntehöjning är kan rörlig ränta vara att föredra, men om man oroar sig för kostnaderna, sitter hårt belånad med liten buffert kan det vara läge att binda lånet, säger Claudia Wörmann.

I april i år meddelade Riksbanken att de lämnar reporäntan oförändrad. Konjunkturen är stark och prognosen är att långsamma höjningar kan komma under andra halvan av 2018.

Andelen nya bolån med 1–3 månaders, 1–4 års och 5–10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008–2018

Tabell över fritidshusranking 2018


Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Tabell över nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se